CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar पत्रलिखन प्रकरणम्

Odisha State Board CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Solutions Grammar पत्रलिखन प्रकरणम् Textbook Exercise Questions and Answers.

CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar पत्रलिखन प्रकरणम्

CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar पत्रलिखन प्रकरणम् 1
1. कुशलवार्त्ता ज्ञातुं पितु: पुत्रं प्रति पत्रम् ।
Answer:

ଅପର୍ଣ୍ଣାନଗରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୧୫,୦୭,୧୬

ଚିରଞ୍ଜୀବିନେ ଆଶୁତୋଷାୟ ଶୁଭାଶିଷୀ,
ବୟଂ ସର୍ବେ ଅତ୍ର କୁଶଳିନଃ, ତ୍ଵଦୀୟଂ କୁଶଳସମାଚାରଃ ଅପି ପତ୍ରମୁଖେନ ଜ୍ଞାତଃ । ତବ ଅନୁଜଃ ରବିନ୍ଦ୍ର ସମ୍ୟକ୍ ପଠନ୍ ଅସ୍ତି । ଗତପରୀକ୍ଷାୟାଂ ୟଃ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣ୍ୟାମ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଶୀ । ଭବତଃ ବିଷୟ ସ୍ୱ ତଦା ତଦା ପୃଚ୍ଛତି । ତବ ଅନୁଜା ଅପି ସମ୍ୟକ୍ ପଠନ୍ତୀ ଅସ୍ତି ।

ବତ୍ସ ! ପଠନୀୟବିଷୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପଠତୁ । ଆହାରବିଷୟେ ଜାଗରୂକତା ଭବତୁ । ପ୍ରତିଦିନଂ ପ୍ରାତଃ ସାୟଂ ବା କିଞ୍ଚିତ୍କାଳଂ ବ୍ୟାୟାମଂ କୁରୁ । ତବ କୁଶଳବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିସପ୍ତାହଂ ପତ୍ରଦ୍ୱାରା ସୂଚୟ ।
ତବ ମାତା ଅପି ସସ୍ନେହମ୍ ଆଶୀର୍ବାଦମ୍ ଉକ୍ତବତୀ । ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ନାସ୍ତି ।

ଇତି ତବ ଶୁଭାକାଙ୍‌କ୍ଷୀ
ପିତା

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ବିଶ୍ଵମୋହନ ସାହୁଃ ଆଶୁତୋଷ ସାହୁଃ
ଗୃହକ୍ତମାଙ୍କଃ – ୧୮୩୭ ଗୃହକ୍ରମାଙ୍କ – ୭୬୮
ଅପର୍ଣ୍ଣାନଗରମ୍ ବାନ୍ଧୁଲି
କଟକମ୍ ବାଲେଶ୍ଵରମ୍

2. शैक्षणिकप्रवासार्थं पुत्य्रा: मातरं प्रति पत्रम् ।
Answer:

ବାସୁଦେବପୁରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୧୭.୦୭.୧୬

ମାତୃଶ୍ରୀଚରଣସନ୍ନିଧୌ
ସାଦରଂ ବନ୍ଦନାନି,
ଭବତ୍ୟାଃ ଆଶୀର୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତମ୍ । ପତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦ ଅଭବତ୍ । ଭବିତ୍ୟା ସୂଚନାନୁସାରଂ ମମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟସ୍ୟ ଯଥାବିଧ ଯତ୍ନ କୁର୍ବତୀ ଅସ୍ଥି ।

ଆଗାମିମାସସ୍ୟ ଦ୍ବିତୀୟସପ୍ତାହେ ଅସ୍ମାକଂ ବାର୍ଷିକୀ ପରୀକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି । ପରୀକ୍ଷାମନ୍ତରମେବ ଦିନତ୍ରୟସ୍ୟ ଶୈକ୍ଷଣିକପ୍ରବାଦଃ ଅସ୍ତି । ପ୍ରାଧ୍ୟାପକୈ ସହ ବୟଂ ସର୍ବେ ଗଚ୍ଛାମଃ ପ୍ରବାସଂ ସମାପ୍ୟ ଯାବଚ୍ଛୀଘ୍ର ଗୃହଂ ପ୍ରତି ଆଗମିଷ୍ୟାମି ।

ଏବଂ ବିଷୟଂ ପୂଜ୍ୟ ପିତରଂ ସୂଚତୁ ମମ ନମସ୍କାରଂ ଚ ସୂଚୟତୁ । ପ୍ରିୟାୟ ଅନୁଜାୟ ରାଜାୟ ଆଶିଷଃ

ଇତି ପ୍ରିୟପୁତ୍ରୀ
ଅଙ୍କିତା

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ଅଙ୍କିତା ମିଶ୍ରଃ ସୌଦାମିନି ମିଶ୍ରଃ
ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଃ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦରପୁରମ୍
ଚଣ୍ଡିଛକମ୍ ରଣପୁରମ୍
କଟକମ୍ ନୟାଗଡ଼ମ୍

CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar पत्रलिखन प्रकरणम्

3. संस्कृतप्रबन्धलिखन प्रतियोगितायां सफलता प्रसङ्गे मित्रं प्रति पत्रम् ।
अथवा, स्वमहाविद्यालयविषये वर्णयन्तं स्वमित्रं प्रति पत्रम् ।
Answer:

ଉଦିତନଗରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୧୬.୦୭.୧୬

ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର !
ବିଜୟାଦଶମୀପର୍ବଦିନସ୍ୟ ଶୁଭାଶୟଃ ।
ଅତ୍ର ବୟଂ ସର୍ବେ କୁଶଳିନଃ । ଭବାନ୍ ଅପି କୁଶଳୀ ଇତି ମନ୍ୟୁ । ଭବତଃ ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତମ୍ । ପତ୍ରଲିଖନେ ବିଳମ୍ବୀ ଅଭବତ୍ । କୃପୟା କ୍ଷମ୍ୟତାମ୍ ।

ଭବାନ୍ ସଂସ୍କୃତପ୍ରବନ୍ଧଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାୟାଂ ପ୍ରଥମପୁରସ୍କାରଂ ପ୍ରାପ୍ତିବାନ୍ ଇତି ଜ୍ଞାତ୍ମା ମମ ଅତୀବ ସନ୍ତୋଷ ଅଭିବତ୍ । ସଫଳତାୟୈ ଅଭିନନ୍ଦନାନି । ଅହମପି ସଂସ୍କୃତକଥାକଥନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ତବାନ୍ ଅସ୍ଥି ।

ଭବିଷ୍ଯତି । ପରୀକ୍ଷାୟଃ ଅନନ୍ତରଂ ଡିସେମ୍ବରମାସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ୋତ୍ସବେ ତଥା ଜାନୁଆରୀମାସେ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଚ ଅସ୍ତି । ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତନାଟକମପି ପ୍ରଦର୍ଶିତଂ ଭବିଷ୍ୟତି । ଦିନାଙ୍କ ସୂଚୟିଷ୍ୟାମି, ଅବଶ୍ୟମ୍ ଆଗଚ୍ଛତୁ । ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବସ୍ୟ ଅନନ୍ତରଂ ମାର୍ଚ୍ଚମାସେ ବାର୍ଷିକପରୀକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି । ଅତଃ ମମ ଅଧ୍ୟୟନଂ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଚଳତି ।

ନାନ୍ୟଃ ବିଶେଷ । ପତ୍ର ଲିଖନ୍ତୁ । ଗୃହେ ସର୍ବାନ୍ ମମ ବନ୍ଦନାନି ସୂଚୟତୁ ।

ଇତି ଭବଦୀୟଂ ମିତ୍ର
ଆକାଶଃ

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶାଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ଆକାଶଃଶ୍ରୀବ।ସ୍ତ୍ରବଃ
ଉଦିତ୍ନଗରମ ବଳଭଦ୍ରପୁରମ୍
ରାଗରକେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

4. स्वविद्याप्रगतिः विषये सखीं प्रति सख्या: पत्रम् ।
Answer:

ଅପର୍ଣ୍ଣାନଖରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୧୮.୦୮.୧୬

ଅୟି ପ୍ରିୟ ସଖ୍ !
ସଂକ୍ରାନ୍ତିପର୍ବଦିନସ୍ୟ ଶୁଭାଶୟା ।
ଅତ୍ର ଅହଂ କୁଶଳିନୀ, ଭବତ୍ୟା ବନ୍ଧୁନାଂ ଚ କୁଶଳୀ ସମ୍ଭାବୟାମି । ବହୁକାଳତଃ ଭବତ୍ୟା ପତ୍ରମେବ ନାସ୍ତି । ଅତଃ ଅହମେବ ଲିଖନ୍ତୀ ଅସ୍ଥି । ଇଦାନୀ ବା ଭବତୀ ଅବଶ୍ୟ ପତ୍ର ଲିଖେତ୍ ଇତି ଚିନ୍ତୟାମି ।

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେ ମମ ବିଦ୍ୟାପ୍ରଗତିଃ ସାଧାରଣୀ ଅସ୍ଥି । ଭବତ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଚଳତି ଇତି ମନ୍ୟ । ମମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେ ଆଗାମି ଅଗଷ୍ଟମାସେ ବିବିଧଃ ସଂସ୍କୃତସ୍ପର୍ଷା ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ । ତତ୍ର ଅହଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷଣସ୍ପର୍ଧୟାଂ ଭାଗଂ ନେଷ୍ୟାମି ।

ସମ୍ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବକାଶଃ ପ୍ରଚଳତି । ଆଗାମିନି ଏକବିଂଶତିତମେ ଦିନାଙ୍କ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ମୋଚିତଃ ଭବିଷ୍ୟତି । ଭବତୀ ଦିବସଦ୍ଵୟନିମିତ୍ତ ମମ ଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛତୁ । ଅମ୍ଳାକଂ ଗୃହେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତଃ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ।

ଭବତ୍ୟା ପତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାଣା….
ଇତି ଭବଦୀୟା ସଖା
ଅଭୀପ୍‌ସା

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ଅଭୀପ୍ସା ପାତ୍ରଃ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସଃ
ଅପର୍ଣ୍ଣାନଗରମ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଗରମ୍
କଟକମ୍ ଭୁବନେଶ୍ବରମ୍

5. शैक्षिक भ्रमणाय धनप्रेषणार्थं पितरं प्रति पत्रम् ।
Answer:

ମଧୁସୂତନ ଛାତ୍ର।ବାସଃ
ଭୁବନେଶ୍ବରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୨୫.୦୮.୧୬

ପରମଶ୍ରଦ୍ଧେୟାଃ ପିତୃମହାଭ।ଗାଃ
ସାଦରଂ ପ୍ରଣାମାଃ ।
ଅତ୍ର କୁଶଳଂ ତତ୍ରାସ୍ତୁ । ମମ ବାର୍ଷିକୀ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତା । ମମ ଉତ୍ତରପତ୍ରାଣି ଅପି ଶୋଭନାନି ଅଭବନ୍ । ଅଧୁନା ଅବକାଶେ ଅହଂ ଗୃହଂ ନ ଆଗମିଷ୍ୟାମି ଯତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେନ ଏକସ୍ୟା ଶୈକ୍ଷିକଯାତ୍ରାୟା ଆୟୋଜନଂ କୃତମ୍ । ବସ୍ତୁତଃ ଅରୁଣାଚଳସ୍ୟ ବିଷୟ ପଠିତ୍ବା ବୟଂ ସର୍ବେ ତତ୍ ପ୍ରଦେଶଂ ଦୃଷ୍ଣୁ ସମୁସୁକା ଅଭିବନ୍ ପରୀକ୍ଷାପରାନ୍ତ ଚ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶସ୍ୟ ଭ୍ରମଣାର୍ଥମ୍ ଅଧ୍ଯକ୍ଷାୟ ନିବେଦିତବନ୍ତଃ । ଅଧୁନା ସର୍ବମ୍ ଆୟୋଜିତଂ କୃତମ୍ । ଅସ୍ମାକମ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଚ ସର୍ବେ ଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମବକାଶସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏବ ଦିବସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରତି ବାୟୁମାର୍ଗେଣ ଗମିଷ୍ୟାମଃ । ଯାତ୍ରାବ୍ୟୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଦଶସହସ୍ର ରୂପ୍ୟକାଣି ପ୍ରେଷୟନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ । ସପ୍ତାହୋପରାନ୍ତଃ ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଦେଶାତ୍ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି । ମାତୃଚରଣେଷୁ ମମ ପ୍ରଣାମା ସନ୍ତୁ । ଅନୁଜାୟ ସଲିଳାୟ ସ୍ନେହରାଶିଃ ।

ତ୍ତବତାଂ ପ୍ରିୟପୁତ୍ରଃ
ଅଂଶୁମାନ୍

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅଂଶୁମାନ୍ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଃ
ମଧୁସୂଦନ ଛାତ୍ରାବାସୀଃ ବିକାଶଭବନମ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱରମ୍ ରାଉରକେଲା

CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar पत्रलिखन प्रकरणम्

6. स्वमहाविद्यालये रक्तदान शिविरं वर्णयन्तः मित्रं प्रति पत्रम् ।
Answer:

ଫକାରଣେହିନ ଛ।ତ୍ରାବାସଃ
ବାଲେଶ୍ବରମ୍
ଦିନାଙ୍କ -୨୫.୦୯.୧୬

ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ସୌରଭ !
ସାଦରଂ ବନ୍ଦନାନା
ହ୍ୟୁଃ ଏବ ତବ ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତମ୍ । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିନଃ ଜନ୍ମଦିବସସ୍ୟ ସମାରୋହ ଭବତାଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେ ଯଥା ସମ୍ପାଦିତମ୍ ଇତି ଜ୍ଞାତ୍ମା ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ତଃ । ଅହମ୍ ଅପି ସ୍ୱମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ଏତାଦୃଶସ୍ୟ ସମାରୋହସ୍ୟ ବିଷୟେ ଲିଖାମି ଯସ୍ମିନ୍ ମହାପୁରୁଷାକାଂ ଭବତି । ତସ୍ୟ ଇଦମ୍ ଉଦ୍‌ଘୋଷମ୍- ‘ପୂୟଂ ମତ୍ସ୍ୟ ରକ୍ତ ଯଚ୍ଛତ ଅହଂ ଯୁଗ୍ମଭାଂ ସ୍ବାଧୀନତାଂ ପ୍ରଦାସ୍ୟ’’ ଇତି ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ଏବ ଅସ୍ମାକଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେ ରକ୍ତଦାନଶିବରସ୍ୟ ଆୟୋଜନଂ କୃତମ୍ । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ୟ ଶିବରସ୍ୟ ଆୟୋଜନଃ ଆସୀତ୍ । ରକ୍ତଦାନାର୍ଥମ୍ ‘ଅହଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମୋହମ୍’ ଇତି ଛାତ୍ରାଣାମ୍ ଅଧ୍ୟାପକାନାଂ ତଥା ଚ ପ୍ରଶାସକବର୍ଗସ୍ୟ ଉତ୍ସାହଃ ଦର୍ଶନୀୟ ଆସୀତ୍ । ଅସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟମ୍ ଏବ ସୁଭାଷମହୋଦୟଂ ପ୍ରତି ଉଚିତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ସୈନିକଚିକିତ୍ସାଳୟସ୍ୟ ସର୍ବୋଽପି ଚିକିତ୍ସକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଫଲ୍ୟ ଭୂରି-ଭୂରି ପ୍ରଶଂସିତବନ୍ତଃ ।

ଗୃହେ ମାତୃପିତୃଚରଣୟୋ ମମ ପ୍ରଣାମା । ଶେଷ ମିଳନାନନ୍ତରମ୍ ଏବଂ କଥୟିଷ୍ୟାମି ।

ଭବଦୀୟମ୍ଅଭନ୍ନଂମିତ୍ରମ
ରବିନାରାୟଣାଃ

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ରବିନାରାୟଣ ପାଣିଃ ସୌରଭ ପାଟ୍ଟଯୋଶା
ବାଲେଶ୍ଵରମ୍ ସମ୍ବଲପୁରମ୍

7. पितामहः तवजन्मदिवसे उपहारं प्रदत्तवान्, तं प्रति कृतज्ञता पत्रम् ।
Answer:

ବିକ। ଶସଦନମ୍
ବ୍ରହ୍ମପୁରମ୍
ଦିନାଙ୍କଃ -୧୭.୦୭.୧୬

ପରମଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିତାମହ ଚରଣୟୋଃ
ସାଦର ପ୍ରଣତୟଃ
ଭବତା ପ୍ରେଷିତମ୍ ଉପହାରଂ ଜନ୍ମଦିବସସ୍ୟ ସହଭୋଜନକାଳେ ଏବ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ । ତସ୍ମିନ୍ ଉଚିତେ ଅବସରେ ଭବତଃ ଆଶୀର୍ବାଦରୂପେଣ ଯା ଘଟିକା ମୟା ପ୍ରାପ୍ତା ତେନାହଂ ଭବଦର୍ଥେ ଅତୀବ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପୟାମି । ଉପହାରପ୍ରେଷଣେନ ସହ ଯଃ ସମୟନିୟୋଜନସ୍ୟ ଭାବନା ଭବତାଂ ହୃଦୟେ ଆସନ୍ ଅହଂ ତାସାଂ ମନସା, ବାଚା, କର୍ମଣା ଆଚରଣଂ କରିଷ୍ୟାମି । ସମୟଂ ନଷ୍ଟ ନ କରିଷ୍ୟାମି । ସର୍ବେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟଷୁ ନିୟମିତଃ ଭୂତ୍ଵା ଭାବିଜୀବନସ୍ୟ ନିର୍ମାଣେ ସନ୍ନଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟାମି ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମବକାଶେ ଅହଂ ପିତୃଭ୍ୟା ସହ ଅବଶ୍ୟମେବ ପୁରୀ ନଗରମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି । ପିତାମହୀମହାଭାଗାୟଃ ଚରଣେୟୋଃ ନମୋନମଃ।

ଭବତଃ ପ୍ରିୟଃ ପୌନଃ
ଆଦିତ୍ୟଃ

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ଶ୍ରୀମାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ମା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୋଳାଶଙ୍କର ବର୍ମା
ବ୍ରହ୍ମପୁରମ୍ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରମ୍ ପୁରୀ

8. पर्वतीयस्थलस्य वर्णनं कुर्वन् स्वसखी प्रति पत्रम् ।
Answer:

ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାରମ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୧୮.୦୭,୧୬

ପ୍ରିୟ ସଖ୍ ହରପ୍ରିୟେ !
ସସ୍ନେହଂ ନମସ୍କାରଃ ।
ଅତ୍ର କୁଶଳଂ ତତ୍ରାସ୍ତୁ । ବିଜୟଦଶମ୍ୟାଃ ଅବକାଶେଽହଂ ସ୍ବାଧ୍ୟାପକୌଃ ସହପାଠିଭିଶ୍ଚ ସହ ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣାୟ ‘ରାନୀଖେତ’ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଦୂର ସ୍ଥିତମ୍ ଇଦଂ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରକୃତଃ ରମ୍ୟା ବଉଁତେ । ବିଶାଲିଂ ଦେବଦାର-ବୃକ୍ଷେ ସୁସଜ୍ଜିତା ଇତି ପର୍ବତୀୟସ୍ଥଳଂ ଗତବତୀ । ‘ନୈନୀତାଲ’ ଇତି ପର୍ବତୀୟ ପ୍ରଦେଶତଃ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ବର୍ଷତେ । ଅସ୍ୟ ସ୍ଥାନସ୍ୟ ନୈସର୍ଗିକଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁତଃ ଅଦ୍ଭୁତଂ ଇୟଂ ଦେବଭୂମି ମନମୋହିନୀ ଅସ୍ଥି । ଅତ୍ରତଃ ସୁଦୂରଂ ହିମାଚ୍ଛାଦିତାଃ ପର୍ବତଃ ଅପି ଦ୍ରସ୍ତୁ ଶକ୍ୟନ୍ତେ, ଯେ ରଜତେନ ଆଚ୍ଛାଦିତାଃ ଇବ ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ । ଏକସ୍ମିନ୍ ପର୍ବତେ ତୁ ହିମେନ ନିର୍ମିତା ‘ତ୍ରିଶୂଳସ୍ୟ’ ଏବଂ ଆକୃତିଃ ଅପି ପରିଲକ୍ଷ୍ୟତେ । ସଖ୍, ବସ୍ତୁତଃ ମି ସହ ପର୍ବତଭ୍ରମଣ ଅତ୍ୟାନନ୍ଦକରଂ ବର୍ଭତେ, ପୁନଃ ପର୍ବତୀରୋହଣସ୍ୟ ତୁ କା କଥା । ଅହଂ ତ୍ରୟା ସହ ଅପି ଏକବାରଂ ତତ୍ର ଗନ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି । ଆଶାସେ ଆବାମ୍ ଅଗ୍ରିମେ ଅବକାଶେ ଶୀଘ୍ର ଗମିଷ୍ୟତଃ । ଅଧୁନା ବିରମ୍ୟତେ ମୟା । ଗୃହେ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ନମୋନମଃ ।

ଭବତ୍ୟାଃ ସଖୀ
ଅଭିନ୍ନହୃଦୟା
ରୂପଶ୍ରୀ

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ରୂପଶ୍ରୀ ଦାସଃ ହରପ୍ରିୟା ସାମଲଃ
ଜଳେଶ୍ଵରମ୍ ବାରିପଦା

9. स्वदिनचर्याया: वर्णनं कुर्वन् स्वमातरं प्रति पत्रम् ।
Answer:

ଗୋପବନ୍ଧୁଛାତ୍ରାବାସଃ
ମୟୂରଭଞ୍ଜମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୨୦.୧୨.୧୬

ଆଦରଣୀୟ ମାତୃଚରଣଃ
ସାଦରଂ ପଣାମଃ ।
ଅହମତ୍ର କୁଶଳୀ । ଭବତୀନାଂ ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ ସନ୍ତୋଷୀ ଜାତଃ ଯତ୍ ପିତୃମହୋଦୟଃ ଇଦାନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେଣ ସ୍ଵସ୍ଥ୍ୟଽସ୍ତି । ଧଃ ମମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟସ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନସ୍ୟ ଚ ବିଷୟ ଚିନ୍ତତଃ ଆସୀତ୍ । ପରଂ ଚିନ୍ତାୟା ନ କୋଽପି ବିଷୟ ।

ଅହଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ପ୍ରାତଃ ଚତୁର୍ବାଦନେ ଉତ୍ଥାୟ ବ୍ୟାୟାମଂ ଯୋଗାସନାଦିକଂ ଚ କୃତ୍ୱା ଘଣ୍ଟାଦ୍ଵୟଂ ପଠାମି ତତଃ ସ୍ନାତ୍ବା ଦୁଗ୍ଧାଦିକଂ ଚ ପୀତ୍ବା ପାଦୋନସପ୍ତବାଦନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛାମି । ଦ୍ବିବାଦନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟାତ୍ ଆଗତ୍ୟ ଭୋଜନଂ କୃତ୍ୱା ବିଶ୍ରାମିଂ କରୋମି । ସାର୍ଧଚତୁର୍ବାଦନେ ଉତ୍ଥାୟ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କରୋମି । ସାୟଂକାଳେ କ୍ରୀଡ଼ନାୟ ଗଚ୍ଛାମି, ରାକ୍ଷ୍ନୌ ଅହଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ପଠାମି । ଗଣିତବିଷୟ ସଂସ୍କୃତବିଷୟ ଚ ଅହଂ ବିଶେଷତୟା ପରିଶ୍ରମଂ କରୋମି ।

ପରିଶ୍ରମସ୍ୟ ଫଳମ୍ ଅପି ମଧୁରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ଇତି ଆଶା ଅସ୍ଥି । ପିତୃମହାଭାଗାନାଂ ଚରଣ ପ୍ରଣାମଃ କଥନୀୟଃ ପତ୍ରୋତ୍ତରଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣଃ ।

ଭବତୀନାଂ ବିନୀତଃ ବାଜଃ
ରମେଶଃ

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଃ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟିନୀ ଦାଶଃ
ମୟୂରଭଞ୍ଜମ୍ ଭଦ୍ରକମ୍

10. स्वास्थ्यरक्षणविषये अनुजं प्रति पत्रम् ।

ସାଇସଦନମ୍
ଯାଜପୁରମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୨୫.୧୦.୧୬

ପ୍ରିୟ ସୁଧାକର,
ସସ୍ନେହାଶୀଷଃ।
ପୂଜ୍ୟାୟା ମାତୁଃ ପତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାତଂ ଯତ୍ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଜଂ ରୁଗ୍‌ ଆସୀ। ଜ୍ଞାୟତେ ଯତ୍ ତଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜାଗୃତଃ ନାସି ।
ଅନୁଜ ! ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟମ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନମ୍ ଅସ୍ଥି । ତଦ୍ ବିନା ଜଗତି ସର୍ବଂ ଧନଂ ବ୍ୟର୍ଥମ୍ ଏବ । ଅତଏବ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟସ୍ୟ ରକ୍ଷାୟେ ଅଧୋଲିଖ୍ ନିୟମା ଅବଶ୍ୟମେବ ପାଳନୀୟଃ!

  • ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଉଦୟାତ୍ ପୂର୍ବମ୍ ଏବ ଉଦ୍ଘାତବ୍ୟମ୍ । ଏବମ୍ ଆଳସ୍ୟ ଶରୀରଂ ନ ଆକ୍ରାମତି ।
  • ଶୁଦ୍ଧ ପବନେ ବ୍ୟାୟାମଂ ଯୋଗସନାଦିକଂ ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ । ଏତେନ ଶରୀର ସବଳଂ ସ୍ବୟଂ ଚ ଭବତି ।
  • ତସ୍ମାଦନନ୍ତରଂ କୋଚିଂ ଦୁଗ୍ଧ ପାତବ୍ୟମ୍ ।
  • ନିତ୍ୟ ଭୋଜନଂ କୃତ୍ରା ଦନ୍ତାଃ ଅବଶ୍ୟମେବ ମାର୍ଜନୀୟା । ଯତଃ ଯସ୍ୟ ଦନ୍ତଃ ନିର୍ମଳା ଭବନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭୋଜନମ୍ ଉଦରେ ସମ୍ୟକ୍ ପଚତି ।
  • ଭୋଜନଂ କୃତ୍ୱ କଦାପି ନ ଧାବିତବ୍ୟମ୍ ।
  • ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନଂ ନୈବ ଗ୍ରହଣୀୟମ୍ । ଫଳାନି ଶାକାନି ଚ ଖାଦିତବ୍ୟାନି ଯତଃ ଫଳାନି ଶରୀରଂ ପୁଙ୍ଖ କୁର୍ବନ୍ତି ।
  • ଖେଳନାନନ୍ତରଂ ଜଳସ୍ୟ ପାନଂ ହାନିକରମ୍ ।
  • ନିଶାୟାଂ ପ୍ରଥମେ ଏବ ପ୍ରହରେ ଶୟନାୟ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ।

ଆଶା ଅସ୍ତା ଯତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଅବଶ୍ୟମେବ ଏତାନ୍ ନିୟମାନ୍ ପାଳୟଷ୍ୟସି ଯତଃ ‘ଶରୀରମାଦ୍ୟ ଖଳୁ ଧର୍ମସାଧନମ୍’ । ଗୃହେ ସର୍ବେଭ୍ୟ ଯଥାଯୋଗ୍ୟମ୍ । ପତ୍ରୋତ୍ତରସ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷାୟାମ୍ ।

ତବ ଶୁଭଚିନ୍ତକଃ
ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଃ

ପ୍ରେଷକଃ ପ୍ରାପକଃ
ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ରଃ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା
ଯାଜପୁରମ୍ ରଣପୁରମ୍

 

Leave a Comment