CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम्

Odisha State Board CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Solutions Grammar आवेदनपत्रम् Textbook Exercise Questions and Answers.

CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम्

1. पत्रिकासंपादकं प्रति प्रार्थनापत्रम् ।
Answer:

ସ୍ଥାନମ୍-ଭୁବନେଶ୍ୱରମ୍
ଦିନାଙ୍କଃ-୧୮.୦୮.୧୬

ସବିଧେ
ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟେଷୁ,
ଦୈନିକ ‘ସମ୍ବାଦଃ’,
ଭୁବନେଶ୍ୱରମ୍ ।
ମାନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକା
ସାଦରଂ ବନ୍ଦନାନି ।
ଭବତାଂ ପତ୍ରିକାୟାଂ ମମ କାନିଚନ ଲିଖନାନି ପୂର୍ବଂ ପ୍ରକାଶିତାନି ସନ୍ତି । ହାର୍ଦାନ୍ ଧନ୍ୟବାଦାନ୍ ସମର୍ପୟାମି । ଏତେନ ଅବଲୋକ୍ୟ ପତ୍ରିକାୟାଂ ପ୍ରକାଶୟତୁ ଇତି ସବିନୟଂ ପ୍ରାର୍ଥୟାମି । ଲିଖନେ ଯଥୋଚିତଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଂ କର୍ତୁମହଁନ୍ତି ଭବନ୍ତଃ । ଧନ୍ୟବାଦଃ ।

ଇତି ବିଶ୍ୱସ୍ତଃ
ଉପାଶଙ୍କର ରଅଃ

CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम्

2. शुल्क-क्षमापनार्थम् अध्यक्षं प्रति पत्रम् ।
Answer:
ଢେଙ୍କାନାଳମ୍
ଶ୍ରୀମାନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମହୋଦୟଃ
ମହିମା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଃ
ଢେଙ୍କାନାଳମ୍ ।
ମହୋଦୟ,
ସବିନୟଂ ନିବେଦନମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଯତ୍ ଅହଂ ଭବତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେ +୨ ପ୍ରଥମବର୍ଷବିଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଅସ୍ମି । ମମ ପିତା ସର୍ବକାରସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟେ ଏକଃ ଦ୍ଵାରପାଳ ଅସ୍ଥି । ତସ୍ୟ ମାସିକ ବର୍ତ୍ତନଂ ଦଶସହସ୍ର ରୂପ୍ୟକାଣି ସନ୍ତି । ମମ ଗୃହେ ପଞ୍ଚସଦସ୍ୟା ସନ୍ତି । ଅଧ୍ୟୟନାୟ ବ୍ୟୟାର୍ଥୀ ମମ ପିତା ଶୁଳ୍କ ଦାତୁମ୍ ଅସମର୍ଥ । ମୟାଽପି ଅଧ୍ୟୟନବଶାତ୍ କୁତ୍ରଚିତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତ୍ୱା ଧନମ୍ ଅର୍ଜୟିତଂ ସମୟ ଏବ ନ ଲଭ୍ୟତେ । ଅତଃ ସାଦରଂ ପ୍ରାର୍ଥୟେ ଯତ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ଶୁଳ୍‌ କ୍ଷା ମାମ୍ ଅନୁଗୃହୀତଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ । ଭବତଃ ଇଦମ୍ ଉପକାରଂ ନ କଦାପି ବିସ୍ମରିଷ୍ୟାମି । ଏକାଗ୍ର ମନସା ଅଧ୍ୟୟନେନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ନାମ

ଅତିଧନ୍ୟବାଦଃ ।
CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम् 1

3. अवकाशार्थम् अध्यक्ष्यं प्रति पत्रम् ।
Answer:
ସେବାୟାମ୍
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମହୋଦୟଃ
ଖରସ୍ରେ।ତାମହାବିଦ୍ୟାଳୟଃ
ସିଂହପୁରମ୍ ।
ମହୋଦୟ,
ସବିନୟଂ ନିବେଦନମ୍ ଅସ୍ଥି ଯତ୍ ହାଃ ରାକ୍ଷ୍ନୌ ଅହଂ ଜ୍ଵରାକ୍ରାନ୍ତଃ ଅଭବମ୍ । ଅତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଆଗରୁମ୍ ଅସମର୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥି । କୃପୟା ଦିନ-ତ୍ରୟାଣାମ୍ ଅବକାଶଂ ପ୍ରଦାୟ ମାମ୍ ଅନୁଗୃହ୍ଣଣନ୍ତୁ । ଚିକିତ୍ସକାତ୍ ପ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହୈବ ସଂଲଗ୍ନ ବର୍ଷତେ ।

ଏତେଷୁ ଦିବସେଷୁ ଅଧ୍ୟୟନସ୍ୟ ଯା କ୍ଷତଃ ଭବିଷ୍ୟତି ତାଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଲାଭୋପରାନ୍ତ ପୂରୟିତୁମ୍ ଅବଶ୍ୟମେବ ଯତିଷ୍ୟ । ଧନ୍ୟବାଦାଃ ।
CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम् 2

4. सद्वृत्त प्रमाणपत्रार्थम् अध्यक्ष्यां प्रति प्रार्थनापत्रम् ।
Answer:
ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟାମ୍
ଶ୍ରୀମତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାମହେ।ଦୟାଃ
ଇଦିରାଗାକ୍ଷୀ ମହିଳାମହାବଦ୍ୟାଳୟାଃ
ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରମ୍
ଯାଜପୁରମ୍
ଆଦରଣୀୟେ ମହୋଦୟେ !
ସବିନୟଂ ନିବେଦ୍ୟତେ ଯତ୍ ମୟା ଅସ୍ଥିନ୍ ଏବ ବର୍ଷେ ଭବତ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟାତ୍ +୨ ଦ୍ବିତୀୟବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣ୍ୟାମ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣା । କକ୍ଷାୟାଂ ମମ କ୍ରମାଙ୍କ ‘ତ୍ରିଂଶତ୍’ ଆସୀତ୍ । ଅହଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକସ୍ମିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ପ୍ରାୟଶଃ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହୀତବାନ୍ । କନ୍ଦୁକକ୍ରୀଡ଼ାୟାମ୍ ଅପି ଅହଂ ପ୍ରମୁଖସ୍ୟ ଭୂମିକାମ୍ ଅବହମ୍ । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେ ମମ ଆଚରଣଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟଞ୍ଚ ଆସୀତ୍ । ଇଦାନୀମ୍ ଅହଂ +୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟେଷୁ ପ୍ରବେଶାୟ ଲବ୍ଧକାମା ଅସ୍ଥି । କୃପୟା ମମ ସଦ୍‌ବୃତ୍ତପ୍ରମାଣପତ୍ର ମମ ସବିଧେ ପ୍ରେଷଣୀୟମ୍ ।

ଧନାବାଦାର୍ହା ଭବତୀ ।
CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम् 3

5. पुस्तकप्रेषणाय आदेशपत्रम् ।
Answer:

କଗକମ୍
ଦିନାଙ୍କ-୭.୮.୧୬

ସବଧେ
ଶ୍ରୀମନ୍ତଃ ପ୍ରବନ୍ଧକମହେ।ଦୟାଃ
ମୋତିଲାଲ୍ ବନାରସୀଦାସଃ
ଜବାହାରନଗରମ୍
ଦେହରୀ – ୬
ମହାଶୟଃ !
ଭବତ୍ ପ୍ରକାଶିତା ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ମୟାବଲୋକିତା । ତତ୍ର କାନିଚିତ୍ ଉପାଦେୟାନି ପୁସ୍ତକାନି କ୍ରେତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି । କୃପୟା ମତ୍‌ସୂଚିତେ ସଂକେତେ ଅଧୋଲିଖୁନି ପୁସ୍ତକାନି ବୀ-ପୀ-ପୀ- ଦ୍ଵାରା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟାନି ।
CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम् 4

6. मेधावृत्तिप्राप्तये शिक्षायाः उच्चकर्त्तुपक्षं प्रति आवेदनपत्रम् ।
Answer:
ସକାଶ।ତ୍

ସୁଶ୍ରୀ ରୂପଶ୍ରୀ
ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଃ
କଟକମ୍

ସବିଧେ

ମାନ୍ୟାଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାଃ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବକାରଃ
ଭୁବନେଶ୍ବରମ୍

ବିଷୟ-ମେଧାବୃତ୍ତିପ୍ରାପ୍ୟର୍ଥମ୍ ଆବେଦନପତ୍ରମ୍ ।
ମହାଶୟାଃ !
ବିଗତେ ୧୫.୮.୧୬ ଦିନାଙ୍ଗେ ଦରିଦ୍ରମେଧାବିଛାତ୍ରେଭ୍ୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନାୟ ଆବେଦନପତ୍ରମ୍ ଆହୂତମ୍ । ମୟାପି ଗତାୟାଂ ମାଧମିକପରୀକ୍ଷାୟାମ୍ ଉଚ୍ଚାଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ । ମମ ପରିବାରସ୍ୟ ଆର୍ଥିକସ୍ଥିତିଃ ଉଚ୍ଚତରାଧୟନାର୍ଥେ ଦୁର୍ବଳା । ଅତଃ ମେଧାବୃତଃ ପରମାବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଭବତାଂ ବିଚାରାର୍ଥମ୍ ଅନେନ ଆବେଦନପତ୍ରେଣ ସହ ଅଙ୍କପତ୍ରସ୍ୟ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣପତ୍ରସ୍ୟ ପିତୁଃ ବାର୍ଷିକାୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରସ୍ୟ ଚ ପ୍ରତିକୃତୟଃ ସଂଲଗ୍ନା ସନ୍ତି ।

ଅତଃ ମମ ଆବେଦନଂ କୃପୟା ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତାମ୍ ଅଙ୍ଗୀକୃତ୍ୟ ଯଦି ମେ ମେଧାବୃଭିଂ ପ୍ରଦୀୟତେ ତହିଁ ଅହଂ ଚିରୋପକୃତଃ ଭବିଷ୍ୟାମି ।
CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम् 5

7. स्वग्रामे महामारी निवारणार्थं स्वजिल्लाया: मुख्यचिकित्साधिकारिणं (C.D.M.O.) प्रति आवेदनपत्रम् ।
Answer:
ସକାଶାତ୍

ଗ୍ରାମବାସିନଃ
ବାସୁଦେବପୁରମ୍, ବାଲେଶ୍ଵରମ୍

ସବଧେ

ମାନ୍ୟାଃ ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସ।ଧ୍କାରିଶଃ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସାଳୟଃ
ବାଲେଶ୍ବରମ୍

ବିଷୟଃ-ମହାମାରୀ ନିବାରଣାର୍ଥମ୍ ଆବେଦନପତ୍ରମ୍
ମହାଶୟଃ !
ସେବାୟାଂ ସବିନୟଂ ନିବେଦ୍ୟତେ ଯତ୍ ଅସ୍ଵାକଂ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମେ ଗତପଞ୍ଚଦିବସେଭ୍ୟ ମହାମାରୀ ପ୍ରବଳଂ ବ୍ୟାସ୍ତୋଽସ୍ତି । ଅନେନ ରୋଗେଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଃ ଦଶଜନା ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତା । ପ୍ରାୟଶଃ ବିଂଶତିଃ ଗ୍ରାମବାସିନଃ ଅଦ୍ୟାବଧୂ ପୀଡ଼ିତା ସନ୍ତଃ ଆସନ୍ନମରଣମ୍ ଅପେକ୍ଷନ୍ତେ । ଅତ୍ର ଅସ୍ୟ ମାରାତ୍ମକରୋଗସ୍ୟ ନିବାରଣାୟ ନ ନିପୁଣ ଚିକିତ୍ସକା ନ ଚ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତାନି ଔଷଧାନି ଲଭ୍ୟନ୍ତେ । କୃପୟା ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଯଦି ସମୁଚିତଃ ପଦକ୍ଷେପଃ ନ ନୀୟତେ, ତହିଁ ଗ୍ରାମୋଽୟଂ ଶ୍ମଶାନସମଃ ଭବେତ୍ । ଗ୍ରାମତଃ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟଃ ଦଶକୋଶଦୂରେ ବିଦ୍ୟତେ । ତତ୍ରାପି ଔଷଧଃ ଦୁର୍ଲଭମ୍ । ଗ୍ରାମବାସିନଃ ବହୁଦୂରତ୍ୱାତ୍ ବାଲେଶ୍ଵରନଗରେ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସାଳୟଂ ଗ ନ ପାରୟନ୍ତି । ଅର୍ଥାଭାବାତ୍ ତତ୍ର ଗତ୍ବା ଔଷଧାଂ କ୍ରେତୁମ୍ ଅକ୍ଷମା ଭବନ୍ତି ।

ଅତଃ ପ୍ରାର୍ଥୀତେ ଯତ୍ ସତ୍ବରଂ ସୁନିପୁଣ ଚିକିତ୍ସକାନ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତାନି ଔଷଧାନି ଚ ସଂପ୍ରେଷ୍ୟ ନଃ ମାରାତ୍ମାକ ରୋଗ କବଳାତ୍ ରକ୍ଷନ୍ତୁ । ଯେନ ବୟଂ ସର୍ବେ ଆତଙ୍କମୁକ୍ତା କୃତଜ୍ଞା ଚ ଭବାମଃ ।
CHSE Odisha Class 11 Sanskrit Grammar आवेदनपत्रम् 6

8. स्वस्यजड़ममूरभाषनीलीने उपयुक्तमधिकारिणं प्रति प्रथमसूचनात्मकम् आवेदनम् (F.I.R.) ।
Answer:
ସକାଶାତ୍

ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ରାୟ
ବିଡ଼ାନାସୀ, କଟକମ୍

ପବିଧେ

ମାନ୍ୟା ଥାନାଧ୍କାରିଣଃ
ସି.ଡ଼ି.ଏ.ଥାନା, ସି.ଡ଼ି.ଏ.
ବିଡ଼ାନାସୀ, କଟକମ୍

ବିଷୟଃ-ଜଙ୍ଗମଦୂରଭାଷ (Mobile phone) ନୀଲୀନବିଷୟ ପ୍ରଥମା ସୂଚନା (F.I.R.)
ମହେ।ଦୟାଃ !
ଅହଂ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ରାୟଃ, ପିତା-ଏନ୍.ସି. ରାୟଃ, ଗ୍ରାମ-ବିଡ଼ାନାସୀ, ସବିନୟଂ ସୂଚୟାମି ଯତ୍ ଅଦ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାସରେ ଆଟ୍ରୋ ୧୮.୭.୧୬ ତାରିକାୟାଂ ପ୍ରାତଃ ସପ୍ତବାଦନେ ମମ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ନୀତବାନ୍ । ଆଗମନାବସରେ ମମ ଜଙ୍ଗମଦୂରଭାଷ ଯସ୍ୟାଙ୍କ ଭବତି ୯୮୬୧୨୫୯୪୧୪, କୁତ୍ରାପତତ୍ ଅହଂ ନ ଜାନେ । ପରନ୍ତୁ ଯଦା ଅହଂ ମମ ଜଙ୍ଗମଦୂରଭାତଂ ନ ପ୍ରାପ୍ତ ତଦା ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗମଦୂରଭାଷତଃ ମମ ଜଙ୍ଗମଦୂରଭାଷ ପ୍ରତି ସଂଯୋଗଂ କର୍ଡିଂ ପ୍ରଯତ୍ନ କୃତବାନ୍ । ପରନ୍ତୁ କିମପି ସଂଯୋଗ ନ ଭବତି ।

ଅତଃ ଏତଦାବେଦନଂ ମମ ଜଙ୍ଗମଦୂରଭାଷନୀଲୀନସ୍ୟ ପ୍ରଥମା ସୂଚନା ଇତି ବିବିଚ୍ୟ ସମୁଚିତଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଂ କୃପୟା ବିଧେୟମ୍ ।

ପ୍ପାନମ୍-ବିଡ଼ାନାସୀ
ଦିନାଙ୍କ-୧୮.୭.୧୬

ଇତି ଭବଦୀ ବିଶ୍ଵାସପାତ୍ରମ୍
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ରାୟ

Leave a Comment