CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

Odisha State Board CHSE Odisha Class 12 History Solutions Chapter 10 ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ Objective Questions.

CHSE Odisha 12th Class History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ଅତିସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
A. ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।

୧। ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତିବଡ଼ୀ ଉପାଧ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ?
(କ) କବୀର
(ଖ) ନାନକ
(ଗ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଘ) ରାମାନଦ
Answer:
(ଗ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ

୨ । ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ?
(କ) ପଞ୍ଜାବ
(ଖ) ରାଜସ୍ଥାନ
(ଗ) ଆଜମୀର
(ଘ) ଦିଲୀ
Answer:
(ଗ) ଆଜମୀର

୩ । କେବେ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ?
(କ) ୧୨୩୧ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଖ) ୧୨୩୨ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଗ) ୧୨୩୩ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଘ) ୧୨୩୪ ଖ୍ରୀ.ଅ.
Answer:
(ଘ) ୧୨୩୪ ଖ୍ରୀ.ଅ.

୪ । କେଉଁଠାରେ ଫରିଦ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ଲାହୋର
(ଖ) ପାରସ୍ଯ
(ଗ) ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ
(ଘ) କାବୁଲ
Answer:
(ଗ) ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ

୫। କେଉଁ ସୁଫିସନ୍ଥଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ହାସୀ ?
(କ) ବାବା ଫରିଦ୍
(ଖ) ନିଜାମୁଦିନ ଆଉଲିଆ
(ଗ) ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍
(ଘ) ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି
Answer:
(କ) ବାବା ଫରିଦ୍

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୬ । କିଏ କହିଥିଲେ, ‘ରାଜା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନାହିଁ । ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍‌କୁ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ।’’
(କ) ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି
(ଖ) ବାବା ଫରିଦ୍
(ଗ) ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍
(ଘ) ନିଜାମଉଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ
Answer:
(ଖ) ବାବା ଫରିଦ୍ର

୭ । ୧୨୩୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଦାଉନ୍‌ଠାରେ କେଉଁ ସୁଫିସନ୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ଶେଖ୍ ସଲିମ୍
(ଖ) ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ
(ଗ) ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍
(ଘ) ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି
Answer:
(ଖ) ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ

୮ । କେଉଁ ସୁଫିସନ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗିୟାସପୁରଠାରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ?
(କ) ଶେଖ୍ ସଲିମ୍
(ଖ) ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ
(ଗ) ବାବା ଫରିଦ୍
(ଘ) ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିମ୍ପି
Answer:
(ଖ) ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ

୯ । କେଉଁ ସୁଫିସନ୍ଥଙ୍କୁ ‘ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ?
(କ) ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍
(ଖ) ବାବା ଫରିଦ୍
(ଗ) ଶେଖ୍ ସଲିମ୍
(ଘ) ମଇନୁଦ୍ଧନ୍
Answer:
(କ) ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍

୧୦ । କେବେ ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ?
(କ) ୧୩୩୨ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଖ) ୧୩୩୩ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଗ) ୧୩୩୪ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଘ) ୧୩୩୬ ଖ୍ରୀ.ଅ.
Answer:
(କ) ୧୩୩୬ ଖ୍ରୀ.ଅ.

୧୧ । ଫତେପୁରସିକ୍ରିଠାରେ କେଉଁ ସୁଫିସନ୍ଥ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ?
(କ) ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି
(ଖ) ଶେଖ୍ ସଲିମ୍
(ଗ) ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ
(ଘ)ଶେଖ୍ ଲିମ୍
Answer:
(ଖ) ଶେଖ୍ ସଲିମ୍

୧୨ । ସୁହରାବର୍ତ୍ତୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ?
(କ) ସିହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ସୁହରାବନ୍ଦୀ
(ଖ) ହମିଦ୍‌ଉଦ୍ଦିନ ନାଗୌରୀ
(ଗ) ଶେଖ୍ ବାହାଉଦ୍ଦିନ୍ ଜାକାରିୟା
(ଘ) ବଜରୁଦ୍ଦିନ୍ ଅରିଫ୍
Answer:
(କ) ସିହାବୁଦ୍ଦିନ୍ ସୁହରାବନ୍ଦୀ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୧୩ । ସୁହରାବର୍ତୀ ସଂପ୍ରଦାୟର କେଉଁ ସନ୍ଥ ୧୧୮୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ଶେଖ୍ ବାହାଉଦ୍ଦିନ୍ ଜାକାରିୟା
(ଖ) ହମିଦ୍‌ଉଦ୍ଦିନ ନାଗୌରୀ
(ଗ) ରୁକ୍‌ଉଦ୍ଦିନ୍
(ଘ) ବଜରୁଦ୍ଦିନ୍ ଅରିଫ୍
Answer:
(କ) ଶେଖ୍ ବାହାଉଦ୍ଦିନ୍ ଜାକାରିୟା

୧୪ । କିଏ କାଦିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ?
(କ) ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ
(ଖ) ମହମ୍ମଦ ଜିଲାନୀ
(ଗ) ଶାହା ନିଆମତାଲା
(ଘ)ଶେଖ୍ ହମିଦ୍‌ଗଞ୍ଜ
Answer:
(କ) ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ

୧୫ । କିଏ କାଦିର ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ?
(କ) ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ
(ଖ) ମହମ୍ମଦ ଜିଲାନୀ
(ଗ) ଶେଖ୍ ହମିଦ୍‌ଗଞ୍ଜ
(ଘ) ଶେଖ୍ ମାଲି
Answer:
(ଖ) ମହମ୍ମଦ ଜିଲାନୀ

୧୬ । କିଏ ନକସ୍ଵବଦୀ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ?
(କ) ବାକ୍ସିବିଲ୍ଲା
(ଖ) ମହମ୍ମଦ ସରହିଜ୍
(ଗ) ୱାଲି ଉଲ୍ଲା
(ଘ) ମୀର ଦାର୍ଦ
Answer:
(କ) ବାକ୍ସିବିଲ୍ଲା

୧୭ । କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ?
(କ) ରାମାନୁଜ
(ଖ) ନିମ୍ବାର୍କ
(ଗ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଘ) କବାର
Answer:
(କ) ରାମାନୁଜ

୧୮ । ଭକ୍ତିବାଦର କେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରୟାଗଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ରାମାନୁଜ
(ଖ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଗ) ନିମ୍ବାର୍କ
(ଘ) ନାନକ
Answer:
(ଖ) ରାମାନନ୍ଦ

୧୯ । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ।
(କ) କବୀର
(ଖ) ନିମ୍ବାର୍କ
(ଗ) ରାମାନୁଜ
(ଘ) ନାନକ
Answer:
(କ) କବୀର

୨୦ । କେବେ କବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ୧୪୩୪ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଖ) ୧୪୩୫ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଗ) ୧୪୩୮ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଘ) ୧୪୪୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.୦
Answer:
(ଘ) ୧୪୪୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୨୧ । ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ନୀରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିମା କାହାଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ ?
(କ) କବୀର
(ଖ) ନାନକ
(ଗ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଘ) ନିମ୍ବାର୍କ
Answer:
(କ) କବୀର

୨୨ । ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ।
(କ) କବୀର
(ଖ) ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ
(ଗ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଘ) ନାନକ
Answer:
(କ) କବୀର

୨୩ । ଭକ୍ତିବାଦର କେଉଁ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ‘କବୀରପନ୍ଥୀ’ କୁହାଯାଉଥିଲା ?
(କ) ନିମ୍ବାର୍କ
(ଖ) ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ରାମାନନ୍ଦ
Answer:
(ଗ) କବୀର

୨୪ । କିଏ ‘ଦୋହା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ?
(କ) ନିମ୍ବାର୍କ
(ଖ) ରାମାନୁଜ
(ଗ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଘ) କବୀର
Answer:
(ଘ) କବୀର

୨୫ । କିଏ ଶିଙ୍ଖଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ?
(କ) କବୀର
(ଖ) ନାନକ
(ଗ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଘ) ରାମାନୁଜ
Answer:
(ଖ) ନାନକ

୨୬ । କିଏ ୧୪୬୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲାହୋର ନିକଟବର୍ତୀ ତାଇୱାନ୍ଦି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ରାମାନୁଜ
(ଖ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ନାନକ
Answer:
(ଘ) ନାନକ

୨୭ । ଗ୍ରନ୍ଥସାହେବ ବା ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହା ବାଣୀ ସନ୍ନିବେଶିତ ?
(କ) ନାନକ
(ଖ) କବୀର
(ଗ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଘ) ରାମାନୁଜ
Answer:
(କ) ନାନକ

୨୮ । କେବେ ନାନକ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ?
(କ) ୧୫୩୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
(ଖ) ୧୫୩୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
(ଗ) ୧୫୩୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
(ଘ) ୧୫୪୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
Answer:
(ଖ) ୧୫୩୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ

୨୯ । କିଏ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ?
(କ) ନାନକ
(ଖ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
Answer:
(କ) ନାନକ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୩୦ । କିଏ ୧୪୮୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ଵୀପରେ ଏକ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
(କ) ନାନକ
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ
Answer:
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ

୩୧ । ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ଶଚୀଦେବୀ କାହାର ପିତା ଓ ମାତା ଭାବେ ପରିଚିତ ?
(କ) ନାନକ
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ରାମାନୁଜ
Answer:
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ

୩୨ । କିଏ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଓ ନିମାଇଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ?
(କ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଖ) କବୀର
(ଗ) ନାନକ
(ଘ) ନିମ୍ବାର୍କ
Answer:
(କ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ

୩୩ । କିଏ ‘ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ’ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ ?
(କ) ନାନକ
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ
Answer:
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ

୩୪ । କେବେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ?
(କ) ୧୫୩୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଖ) ୧୫୩୧ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଗ) ୧୫୩୨ ଖ୍ରୀ.ଅ.
(ଘ) ୧୫୩୩ ଖ୍ରୀ.ଅ.୦
Answer:
(ଘ) ୧୫୩୩ ଖ୍ରୀ.ଅ.

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୩୫ । ‘ଗୁରୁମୁଖୀ’ ଭାଷାରେ କିଏ ନିଜର ଧର୍ମମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ?
(କ) ନାନକ
(ଖ) ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ
(ଗ) କବୀର
(ଘ) ରାମାନୁଜ
Answer:
(କ) ନାନକ

୩୬ । କେଉଁ ମୁସଲମାନ କବି ପ୍ରଥମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଷାରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ?
(କ) ଆବୁଲଫାଜଲ
(ଖ) ଫାୟାଜୀ
(ଗ) ଅମୀର ଖୁସ୍ର
(ଘ) ଅମୀର ହାସାନ୍
Answer:
(ଗ) ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ

୩୭ । ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ?
(କ) କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବ
(ଖ) ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ
(ଗ) ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ
(ଘ) ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ
Answer:
(ଗ) ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ

୩୮ । କିଏ ‘ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜଶାହୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ?
(କ) ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବରାଣୀ
(ଖ) ଅମୀର ଖୁସୁ
(ଗ) ଇଜାମୀ
(ଘ) ସାରଙ୍ଗଧର
Answer:
(କ) ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାଣୀ

୩୯ । କିଏ ‘ତବାକତ୍-ଇ-ନାସିରୀ’ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ?
(କ) ମିନ୍‌ହାଜ୍-ଉସ୍ – ସିରାଜ
(ଖ) ଅମୀର ଖୁସୁ
(ଗ) ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବରାଣୀ
(ଘ) ରଟ୍ ବି
Answer:
(କ) ମିହାଜ୍- ଉସ୍-ସିରାଜ୍

୪୦ । କବୀରଙ୍କ ଆଧ୍ୟାମିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ?
(କ) ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
(ଖ) ମର୍ଦ୍ଦନା
(ଗ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଘ) ଈଶ୍ୱରପୁରୀ
Answer:
(ଗ) ରାମାନନ୍ଦ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୪୧ । କବୀରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ’ଣ ?
(କ) ଦୋହା
(ଖ) ବାଜକ
(ଗ) ଗ୍ରନ୍ଥସାହେବ
(ଘ) ଗୁରୁମୁଖା
Answer:
(ଖ) ବୀଜକ

୪୨ । ନିମ୍ନୋକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାନକଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ ?
(କ) ନୀରୁ
(ଖ) କାଲୁବେଦୀ
(ଗ) ମର୍ଦ୍ଦନା
(ଘ) ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର
Answer:
(ଖ) କାଲୁବେଦୀ

୪୩ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ?
(କ) ରାମାନନ୍ଦ
(ଖ) ଈଶ୍ୱରପୁରୀ
(ଗ) ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର
(ଘ) ଶଙ୍କରାଚାଯ୍ୟ
Answer:
(ଖ) ଈଶ୍ୱରପୁରୀ

୪୪ । ଶିଖ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
(କ) ଗୁରୁ
(ଖ) ପିତା
(ଗ) ଭ୍ରାତା
(ଘ) ଶିଷ୍ୟ
Answer:
(ଘ) ଶିଷ୍ୟ

୪୫ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ଯରୁ ଶିଖୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ’ଣ ?
(କ) ବୀଜକ
(ଖ) ଜେନ୍ଦ-ଆଭେସ୍ତ
(ଗ) ଗ୍ରନ୍ଥସାହେବ
(ଘ) ଗୁରୁମୁଖା
Answer:
(ଗ) ଗ୍ରନ୍ଥସାହେବ

B. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

୧ । ସୁଫ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ________________।
Answer:
ଉଲ୍ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏକ ସାମଗ୍ରୀ

୨। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ___________________ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Answer:
୧୨୬୬

୩ । ________________ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମୁଦ୍ରାଥଳି ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ।
Answer:
ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲୋକ

୪ । ନାସିରୁଦ୍ଧନ୍ ଚିସ୍ତ _______________ ଠାରେ ଆଉଲିଆଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Answer:
ଦିଲ୍ଲୀ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୫। ଶେଖ୍ ବାହାଉଦ୍ଦିନ୍ ଜାକାରିୟା _______________ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Answer:
୧୧୮୨

୬ । ମହମ୍ମଦ ତୋଗଲକ ଓ ଫିରୋଜଶାହା ତୋଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ _________________ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା ।
Answer:
ସୁହରାବନ୍ଦୀ

୭ | ନକସ୍ଵନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀମାନେ _________________ ପାଳନ ଉପରେ ଅଧ‌ିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥିଲେ ।
Answer:
ଶାରିଆଡ଼

୮ । ଅଦ୍ଵୈତ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ _____________ ।
Answer:
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ

୯ । _____________ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ କବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Answer:
୧୪୪୦

୧୦ । ‘‘ଯଦି ପ୍ରସ୍ତରମାନ ପୂଜାକରି ଜଣେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଦେଖ‌ିବାକୁ ପାଏ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବି ।’’ ଏହା _______________ କହିଥିଲେ ।
Answer:
କବୀର

୧୧। ________________ ଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କାଲୁବେଦୀ ଥିଲା ।
Answer:
ନାନକ

୧୨ । ନାନକଙ୍କର ଧର୍ମପ୍ରଚାରର ଭାଷା ଥିଲା _______________ ।
Answer:
ଗୁରୁମୁଖୀ

୧୩ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚସଖା ________________ ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Answer:
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୧୪। ______________ ଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା ।
Answer:
ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଚିଷ୍ଠି

୧୫ । ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ______________ ଧର୍ମକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ।
Answer:
କୃଷ୍ଣଧର୍ମ

C. ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

୧। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
Answer:
ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ ।

୨। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ କେଉଁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଉର୍ଦୁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

୩ । କର୍ମମାର୍ଗ କ’ଣ ?
Answer:
କର୍ମମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା, ଯୋଗ, ସାଧନା, ଆରାଧନା, ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟାକର୍ମଦ୍ଵାରା ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

୪ । ରାମାନୁଜ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
Answer:
୧୦୬୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ରାମାନୁଜ ତିରୁପତିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୫ । ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ?
Answer:
ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ସୁରସାରୀ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ।

୬। କବୀର କେଉଁ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ?
Answer:
କବୀର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୭ । ଶିଖ୍ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ’ଣ ?
Answer:
ଶିଖ୍ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଗ୍ରନ୍ଥସାହେବ ।

୮। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ତିନିଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ।
Answer:
କବୀର, ନାନକ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନର ତିନିଜଣ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ।

୯ । ଚୈତନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଚୈତନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରପୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୧୦ । ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତଙ୍କର ସୁଫିବାଦର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ?
Answer:
ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କର ସୁଫିବାଦର ଚିସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ।

୧୧ । କେଉଁ ସୁଫିସନ୍ତ ବାବା ଫରିଦ୍ ନାମରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ସୁଫିସନ୍ଥ ଫରିଦୁଦ୍ଦିନ୍ ବାବା ଫରିଦ୍ ନାମରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲେ ।

୧୨ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ।

୧୩ । ନାନକ ବିବାହ କରିଥିବା କନ୍ୟାର ନାମ କ’ଣ ଥିଲା ?
Answer:
ନାନକ ବିବାହ କରିଥିବା କନ୍ୟାର ନାମ ସୁଲଖଇନ୍ ଥିଲା ।

୧୪ । କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥୁଲା ?
Answer:
ପାର୍ସୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୧୫ । ଯୁଗ୍ମ ନୃତ୍ୟ ବା ‘ଡୁଏଟ୍’ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
କବାଲୀ ତଥା ଗଜଲ୍‌ର ଅନୁକରଣରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯୁଗ୍ମ ନୃତ୍ୟ ବା ଡୁଏଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

୧୬ । ସୁଫିବାଦ କ’ଣ ?
Answer:
ସୁଫି ମତବାଦ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ଏହା ବିଶ୍ଵାସ କରିଥାଏ ।

୧୭ । ‘ଚିସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ’ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଅବ୍‌ଦୁଲ୍ ଚିସ୍ତି ‘ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

୧୮ । କିଏ ‘ଉମୀର ରାସୋ’ ରଚନା କରିଥିଲେ ?
Answer:
ସାରଙ୍ଗଧର ‘ଉମୀର ରାସୋ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

୧୯ । କାଦିରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
କାଦିରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅବ୍‌ଦୁଲ୍ କାଦିର୍ ଜିଲାନିଙ୍କଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

୨୦ । ନକ୍‌ବାଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥ‌ିବା ଜଣେ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ।
Answer:
ନକ୍‌ବାଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥ‌ିବା ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କର ନାମ ହେଲା, ଖୁଜା ବାକ୍ସି ବିଲ୍ଲା, ସଇଖ୍ ଅହମ୍ମଦ ସରହିନ୍ଦ୍ ।

୨୧ । ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା କାହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ?
Answer:
ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

୨୨ । ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ନାମରେ ପ୍ରଥମେ କଥିତ ଥିଲା ?
Answer:
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭାଷା ପ୍ରଥମେ ‘ଯବନ-ଇ-ହିନ୍ଦୁଭି’ ନାମରେ କଥ୍ତ ଥିଲା ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୨୩ । ‘ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜଶାହୀ’ ଲେଖକ କିଏ ?
Answer:
‘ତାରିଖ୍ -ଇ-ଫିରୋଜଶାହୀ’ର ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବରାନୀଙ୍କଦ୍ଵାରା ଲିଖୁତ ହୋଇଥିଲା ।

୨୪ । ଖୁଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
Answer:
୧୨୩୪ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଖୁଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।

୨୫ । କବୀର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ?
Answer:
୧୪୪୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ କବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୨୬ । କବୀରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
କବୀରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ‘କବୀରପନ୍ଥୀ’ କୁହାଯାଏ ।

୨୭ । ‘ବୀଜକ କ’ଣ ?
Answer:
‘ବୀଜକରେ କବୀରଙ୍କ ନୀତିବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।

୨୮ । କିଏ ‘ତବାକତ-ଇ-ନାସିରୀ’ ରଚନା କରିଥିଲେ ?
Answer:
କାଜି ‘ମିନ୍‌ହାଜ–ଉସ୍-ସିରାଜ’ ତବାକତ-ଇ-ନାସିରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

୨୯ । କବୀର କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
Answer:
କବୀର ୧୫୧୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।

୩୦ । ନାନକ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ନାନକ ୧୪୬୯ରେ ଲାହୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଇୱାନ୍ଦି (ନାନକୋନା)ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୩୧ । କେଉଁ ଭାଷାରେ ନାନକ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଗୁରୁ ନାନକ ‘ଗୁରୁମୁଖୀ’ ଭାଷାରେ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ।

୩୨ । କେବେ ନାନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ନାନକ ୧୫୩୮ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।

୩୩ । ଅଙ୍ଗଦ କିଏ ?
Answer:
ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତରାଧ୍ୟାକାରୀ ।

୩୪ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ୧୪୮୬ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ବଙ୍ଗଳାର ନବଦ୍ଵୀପଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୩୫ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ କାହାକୁ ‘ଅତିବଡ଼ୀ’ ଉପାଧ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ‘ଅତିବଡ଼ୀ’ ଉପାଧ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

D. ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ।

୧। ୧୯୬୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ଲାଜା ଅବଦୁଲ୍ ଚିସ୍ତଙ୍କଦ୍ଵାରା ଚିସ୍ତଗୋଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
Answer:
୯୬୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୂଜା ଅବଦୁଲ୍ ଚିମ୍ପିଙ୍କଦ୍ଵାରା ଚିଣ୍ଡିଗୋଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

୨। ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶେଷ ବିଖ୍ୟାତ ସୁଫିସନ୍ଥ ଥିଲେ ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଉଲିଆ ।
Answer:
ଚିସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶେଷ ବିଖ୍ୟାତ ସୁଫୀସନ୍ଥ ଥିଲେ ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 10 Objective Questions in Odia Medium

୩। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା ।
Answer:
ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ପ୍ରଥମେ ଦଷିଶ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା ।

୪ । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ‘ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ’ ପୁସ୍ତକରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
Answer:
ରାମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ‘ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ’ ପୁସ୍ତକରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକ ଅବତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

୫ । ୧୫୯୫ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Answer:
୧୫୧୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୬ । ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ।

୭ । ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ନାନକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।
Answer:
କର୍ତ୍ତାରପୁରଠାରେ ନାନକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

Leave a Comment