CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

Odisha State Board CHSE Odisha Class 12 History Solutions Chapter 1 ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ Objective Questions.

CHSE Odisha 12th Class History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ଅତିସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
A. ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚାରୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ।

୧। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନାପାଇଁ ଉପାଦାନ ଭାବେ, ଅଭିଲେଖ ବା ଖୋଦିତ ଲେଖ ହେଲା –
(କ) ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ
(ଖ) ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ
(ଗ) ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ
(ଘ) ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପାଦାନ
Answer:
(ଘ) ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପାଦାନ

୨। ଏପିଗ୍ରାଫିର ଅର୍ଥ –
(କ) ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ
(ଖ) ପ୍ରାଚୀନ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଅନୁଧ୍ୟାନ
(ଗ) ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ଅନୁଧ୍ୟାନ
(ଘ) ସାହିତ୍ୟକୃତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ
Answer:
(କ) ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ

୩ । ମୁଦ୍ରା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
(କ) ଏପିଗ୍ରାଫି
(ଖ) ମୁଦ୍ରାତତ୍ତ୍ବ
(ଗ) ଅଭିଲେଖଗାରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ
(ଘ) ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଅବଶେଷର ଅଧ୍ୟୟନ
Answer:
(ଖ) ମୁଦ୍ରାତତ୍ତ୍ବ

୪ । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରାରୂପେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ?
(କ) ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗର ଛାପାମୁଦ୍ରା
(ଖ) ଇହୁଦୀ-ଗ୍ରୀକ୍ ମୁଦ୍ରା
(ଗ) ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା
(ଘ) କୁଶାଣ ମୁଦ୍ରା
Answer:
(କ) ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗର ଛାପାମୁଦ୍ରା

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୫ । ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ?
(କ) ଧଉଳି ପାହାଡ଼
(ଖ) ଉଦୟଗିରି
(ଗ) ଶିଶୁପାଳଗଡ଼
(ଘ) ଲଳିତଗିରି
Answer:
(ଖ) ଉଦୟଗିରି

୬ । ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ?
(କ) ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଖ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଗ) ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଘ) କୁମାରଗୁପ୍ତ
Answer:
(ଖ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ

୭ | ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ?
(କ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଖ) ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ
(ଗ) ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ
(ଘ) ଆଦିତ୍ୟସେନ
Answer:
(ଖ) ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକଣ୍ଠୀ

୮। ଚାଲୁକ୍ୟ ନରପତି ଦ୍ବିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥୁରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ?
(କ) ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି
(ଖ) ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି
(ଗ) ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି
(ଘ) ଗିରନାର୍ ପ୍ରସ୍ତରାଭିଲେଖ
Answer:
(ଗ) ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୯ । କେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଶକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ?
(କ) ଗିରନାର୍ ପ୍ରସ୍ତରାଭିଲେଖ
(ଖ) ଅପ୍‌ସଡ଼୍ ଅଭିଲେଖ
(ଗ) ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ
(ଘ) ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ
Answer:
(କ) ଗିରନାର୍ ପ୍ରସ୍ତରାଭିଲେଖ

୧୦ । ‘ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍
(ଖ) କୌଟିଲ୍ୟ
(ଗ) ପାଣିନି
(ଘ) ପତଞ୍ଜଳି
Answer:
(ଖ) କୌଟିଲ୍ୟ

୧୧ । ‘ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍’ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ
(ଖ) କାଳିଦାସ
(ଗ) ବାଣଭଟ୍ଟ
(ଘ) କଲ୍ହଣ
Answer:
(ଖ) କାଳିଦାସ

୧୨ । ‘ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ଦଣ୍ଡୀନ୍
(ଖ) ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା
(ଗ) କାଳିଦାସ
(ଘ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
Answer:
(କ) ଦଣ୍ଡୀନ୍‌

୧୩ । ‘ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ପତଞ୍ଜଳି
(ଖ) କଲ୍ହଣ
(ଗ) କୌଟିଲ୍ୟ
(ଘ) ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍
Answer:
(ଖ) କଲ୍ହଣ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୧୪ । କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜବଂଶ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ?
(କ) ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ
(ଖ) ସୂତ୍ର ସାହିତ୍ୟ
(ଗ) ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ
(ଘ) ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ
Answer:
(ଘ) ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ

୧୫ । କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ?
(କ) ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ
(ଖ) ଅଶୋକ
(ଗ) ଖାରବେଳ
(ଘ) ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ
Answer:
(କ) ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ

୧୬ । କାହା ରାଜତ୍ଵକାଳରେ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ?
(କ) କନିଷ୍କ
(ଖ) ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ
(ଗ) ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଘ) ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
Answer:
(ଘ) ଦ୍ବିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ

୧୭ । କାହା ରାଜତ୍ଵକାଳରେ ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ?
(କ) ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ
(ଖ) କନିଷ୍କ
(ଗ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଘ) ସ୍କଦଗୁପ୍ତ
Answer:
(କ) ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୧୮। ‘ଇଣ୍ଡିକା’ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍
(ଖ) ଫାହିୟାନ୍
(ଗ) କୌଟିଲ୍ୟ
(ଘ) ହୁଏନ୍‌ସାଂ
Answer:
(କ) ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍‌

୧୯ । ‘ତୁଜୁକ୍—ଇ—ଜାହାଙ୍ଗିରୀ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ଆକବର
(ଖ) ବାବର
(ଗ) ଜାହାଙ୍ଗୀର
(ଘ) ହୁମାୟୁନ୍
Answer:
(ଗ) ଜାହାଙ୍ଗୀର

୨୦ । ‘ଫୋ—କି—ଓ କି’ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ହୁଏନ୍‌ସାଂ
(ଖ) ଫାହିୟାନ୍
(ଗ) କୌଟିଲ୍ୟ
(ଘ) ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ
Answer:
(ଖ) ଫାହିୟାନ୍

୨୧ । ‘ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ବିଲ୍ହଣ
(ଖ) ପତଞ୍ଜଳି
(ଗ) ବିଶାଖାଦତ୍ତ
(ଘ) ଭାସ
Answer:
(କ) ବିଲ୍‌ହଣ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୨ । ‘ମହାଭାଷ୍ୟ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ପତଞ୍ଜଳି
(ଖ) କଣ
(ଗ) ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ
(ଘ) ବରାହମିହିର
Answer:
(କ) ପତଞ୍ଜଳି

୨୩ । ‘ତାହିକ୍—ଇ—ହିନ୍ଦ୍’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ଆଲ୍‌ବେରୁଣୀ
(ଖ) ହସାନ୍ ନିଜାମୀ
(ଗ) ଗୁଲବଦନ ବେଗମ୍
(ଘ) ଅବଦୁଲ୍ଲା
Answer:
(କ) ଆଲ୍‌ବେରୁଣୀ

୨୪ । ‘ତବାକତ୍—ଇ—ନାସିରୀ’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ‘ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବରାଣୀ
(ଖ) ଅମୀର ଖୁସ୍ର
(ଗ) ମିହାଜ-ଉସ୍ -ସିରାଜ
(ଘ) ମହମ୍ମଦ କାଦିର
Answer:
(ଗ) ମୀନ୍‌ହାଜ୍-ଉସ୍-ସିରାଜ

୨୫ । ‘ତାରିଖ-ଇ–ଫିରୋଜଶାହୀ’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବରାଣୀ
(ଖ) ଅମୀର ଖୁସ୍ର
(ଗ) ମହମ୍ମଦ ଅମୀନ୍
(ଘ) ମହମ୍ମଦ କାଦିର
Answer:
(କ) ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବରାଣୀ

୨୬ । କିଏ ୧୮୩୭ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ?
(କ) ପ୍ରଫେସର ସିଲି
(ଖ) ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍
(ଗ) ଜେମ୍ସ ଆବ୍ରାହମ୍
(ଘ) ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରୀଡ୍ସ
Answer:
(ଗ) ଜେମ୍‌ସ ପ୍ରିନ୍‌ସେପ୍

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୭ । ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ଶୂଦ୍ରକ
(ଖ) ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା
(ଗ) ଦଣ୍ଡୀନ୍
(ଘ) ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ
Answer:
(ଖ) ବିଷ୍ଣୁଶର୍ମା

୨୮ । ‘କୁମାରପାଳ ଚରିତ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ବାଣଭଟ୍ଟ
(ଖ) ବିଲ୍ହଣ
(ଗ) ହେମଚନ୍ଦ୍ର
(ଘ) କଲ୍ହଣ
Answer:
(ଗ) ହେମଚନ୍ଦ୍ର

୨୯ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ?
(କ) ଖାରବେଳ
(ଖ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଗ) ଅଶୋକ
(ଘ) ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
Answer:
(ଗ) ଅଶୋକ

୩୦ । ଆଫ୍‌ଗାନିସ୍ଥାନସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ?
(କ) ହସ୍ତଲିପି
(ଖ) ଗ୍ରୀକ୍‌ଲିପି
(ଗ) ଛବିଲିପି
(ଘ) ଦ୍ବିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
Answer:
(ଖ) ଗ୍ରୀକ୍ଲିପି

୩୧ । ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ?
(କ) ଖାରବେଳ
(ଖ) ଅଶୋକ
(ଗ) ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଘ) ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପି
Answer:
(ଖ) ଅଶୋକ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୩୨ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିଲା ?
(କ) ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପି
(ଖ) ଛବିଲିପି
(ଗ) ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି
(ଘ) ବ୍ର1କ୍ଲିପି
Answer:
(ଗ) ବ୍ରାହ୍ମୀଲିପି

୩୩ । ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ?
(କ) ଅନୁଶାସନ
(ଖ) ହୁକୁମନାମା
(ଗ) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
(ଘ) ଆଇନ
Answer:
(କ) ଅନୁଶାସନ

୩୪ । ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ?
(କ) ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ
ଖ) ସଂସ୍କୃତ
(ଗ) ଆରବୀ
(ଘ) ଗ୍ରୀକ୍
Answer:
(ଖ) ସଂସ୍କୃତ

୩୫ । ଗୋଆଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ?
(କ) ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ
(ଖ) ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଗ) ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀ
(ଘ) ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭୋଜରାଜ
Answer:
(ଘ) ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭୋଜରାଜ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୩୬ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀଙ୍କଦ୍ଵାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥ‌ିବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ ?
(କ) ଗୋଆଲିୟର ପ୍ରଶସ୍ତି
(ଖ) ମେହରୌଲୀ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ
(ଗ) ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି
(ଘ) ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି
Answer:
(ଘ) ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି

୩୭ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ନ ଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଥା’ନ୍ତେ ?
(କ) ମେହରୌଲୀ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ
(ଖ) ସ୍ମାରକ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ
(ଗ) ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ
(ଘ) ଗିରନାର୍ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ
Answer:
(ଗ) ଆଲାହାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ

୩୮ । କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ?
(କ) ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ
(ଖ) ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ
(ଗ) ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ
(ଘ) ଗିରନାର ଶିଳା ଅଭିଲେଖ
Answer:
(ଗ) ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ

୩୯ । ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ, ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା ?
(କ) ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଅଭିଲେଖ
(ଖ) ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ
(ଗ) ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ
(ଘ) ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ
Answer:
(ଗ) ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ

୪୦ । ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜମାନେ କ’ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ?
(କ) ଆଜ୍ଞାପତ୍ର
(ଖ) ତାମ୍ରପତ୍ର
(ଗ) ଦାନପତ୍ର
(ଘ) ରୌପ୍ୟପତ୍ର
Answer:
(ଗ) ଦାନପତ୍ର

୪୧ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା ?
(କ) ପାଲି
(ଖ) ଆରବୀ
(ଗ) ସଂସ୍କୃତ
(ଘ) ହିନ୍ଦୀ
Answer:
(କ) ପାଲି

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୪୨ । କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ?
(କ) ମୋଗଲ ଯୁଗ
(ଖ) ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ
(ଗ) ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗ
(ଘ) ମଧ୍ୟଯୁଗ
Answer:
(ଗ) ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗ

୪୩ । ‘ରାମଚରିତ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
(କ) ବିଲ୍ହଣ
(ଖ) ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ
(ଗ) ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ
(ଘ) ବାଣଭଟ୍ଟ
Answer:
(ଗ) ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ

୪୪ । ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ‘ରାମଚରିତ’ରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ?
(କ) ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ
(ଗ) ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳ
(ଖ) ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ
(ଘ) ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ
Answer:
(ଗ) ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳ

୪୫ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାଶ୍ମୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ରାଜ୍ୟଶାସନ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧ୍ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ?
(କ) କୀର୍ତିକୁମୁଦିନୀ
(ଖ) ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ
(ଗ) ରାମଚରିତ
(ଘ) ଚରକ ସଂହିତା
Answer:
(ଖ) ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ

B. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

୧। ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ________ ଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
Answer:
ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨। ରାଜସ୍ଥାନର __________ ଠାରେ ଜୈନକୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ।
Answer:
ଦିଦ୍ୱାରା

୩ । ଦକ୍ଷିଣରେ ମାମାଲ୍ଲପୁରମଠାରେ ଥ‌ିବା _________ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Answer:
ପ୍ରସ୍ତରକଟା

୪। ___________ ପ୍ରଶସ୍ତି ସାତବାହନ ଶାସକ ଗୌତମୀପୁତ୍ରଙ୍କର ଯଶଗାନ କରେ ।
Answer:
ନାସିକ

୫ । ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଭୂମି ଗର୍ଭରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ________ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ

୬ । ___________ ପ୍ରଶସ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ ।
Answer:
ଐହୋଲ

୭ | ବୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ __________ ଶିଳାଲେଖ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Answer:
ଗିରନାର୍

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୮। __________ ଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ବୃଷଭ ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର ଛବି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ।
Answer:
ବିମଳା କାଡ଼ଫିସେସ

୯। ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ଆଦି ରାଜବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କର __________ ମିଳି ନ ଥ‌ିବାରୁ ଐତିହାସିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।
Answer:
ମୁଦ୍ରା

୧୦ । ତାଞ୍ଜୋରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ _________ ସଂସ୍କୃତିର ନମୁନା ବହନ କରିଥାଏ ।
Answer:
ଚୋଳ

୧୧ । ‘ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ’ର ରଚୟିତା ________ ।
Answer:
ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ

୧୨। __________ ‘ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ’ ରଚନା କରିଥିଲେ।
Answer:
ବିହଣ

୧୩ । ସମୁଦାୟ _________ ଟି ପୁରାଣ ଅଛି ।
Answer:
୧୮

୧୪ । ବୀଣାବାଦନ ଚିତ୍ର ଥବା ମୁଦ୍ରା _________ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ।
Answer:
ଗୁପ୍ତ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୧୫ । ଖାରବେଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ___________ ଶିଳାଲେଖ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Answer:
ହାତୀଗୁମ୍ଫା

୧୬ । ___________ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତ, ପାଲି ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ।
Answer:
ଅଭିଲେଖ

୧୭ । ‘ସି–ୟୁ—କି’ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ________ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
ହୁଏନ୍‌ସାଂ

୧୮। ‘ହର୍ଷଚରିତ’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ________ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
ବାଣଭଟ୍ଟ

୧୯। ସମ୍ରାଟ _________ ଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ

୨୦ । ‘ମୁଦ୍ରାରାକ୍ଷସ’ର ରଚୟିତା ________ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
ବିଶାଖାଦତ୍ତ

୨୧ । ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ __________ ରୁ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ।
Answer:
ମାଦଳାପାଞ୍ଜି

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୨ । ‘ପତଞ୍ଜଳି’ ____________ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
Answer:
ମହାଭାଷ୍ୟ

୨୩। ‘ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର’ _____________ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ।
Answer:
ଲୌକିକ

୨୪। ___________ ‘କୁମାରପାଳ ଚରିତ’ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
Answer:
ହେମଚନ୍ଦ୍ର

୨୫ । ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ __________ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ମୁଦ୍ରାବିଜ୍ଞାନ

୨୬ । ହୁଏନ୍‌ସାଂଙ୍କ ପରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ _____________ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ଇନ୍‌ସିଂ

୨୭ । ‘ତାହିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦୁ’ର ରଚୟିତା ____________ ।
Answer:
ଆଲ୍‌ବେରୁଣୀ

୨୮ । ହୁଏନ୍‌ସାଂ _________ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ।
Answer:
ବୌଦ୍ଧ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୯ । ଫାହିୟାନ୍ __________ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ପଞ୍ଚମ

୩୦ । ‘କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ’ରୁ _________ ଦେଶ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ।
Answer:
ନେପାଳ

୩୧ । ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତର ନାମ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ବାବରନାମା

୩୨ । ‘ଆକବରନାମାର’ ସ୍ରଷ୍ଟା ___________ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
ଆବୁଲ ଫାଜଲ

୩୩ । ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ _________ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
Answer:
ହୁଏନ୍‌ସାଂ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୩୪ । ‘ହୁମାୟୁନ୍‌ନାମା’ର ରଚୟିତା __________ ।
Answer:
ଗୁଲବଦନ ବେଗମ୍

୩୫ । __________ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ପ୍ରତିହାର ଶାସକ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
Answer:
ଗୋଆଲିୟର୍

୩୬ । ‘ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍’ରେ ସମ୍ରାଟ _________ଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।
Answer:
ଦ୍ବିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ

୩୭ । ‘ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍’ମାନଙ୍କ ଇତିହାସ କେବଳ ___________ ରୁ ଜାଣିହୁଏ ।
Answer:
ମୁଦ୍ରା

୩୮ । ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ଵରର ___________ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
Answer:
ଧଉଳି ପାଦଦେଶ

୩୯ । __________ ଧାତୁରେ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମିତ ।
Answer:
ରୌପ୍ୟ ଓ ତାମ୍ର

୪୦ । ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ __________ ଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଫାହିୟାନ୍ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୪୧ । ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ ସମ୍ରାଟ __________ ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ ।
Answer:
ଅଶୋକ

୪୨। ୧୫୦୦ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ରୁ ୬୦୦ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର କୌଣସି ଘଟଣା ଜଣାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଏ ସମୟକୁ _________ ଯୁଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।
Answer:
ଅନ୍ଧକାର

୪୩ । ସମ୍ରାଟ _________ ଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
Answer:
ଅଶୋକ

୪୪ । ଭାରତର ବନ୍ଦର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ __________ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।
Answer:
ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିତ୍ରୀୟସି

୪୫ । ଭୌଗୋଳିକବିତ୍ _________ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପାଲୁରଠାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଥ‌ିବାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।
Answer:
ଟଲେମି

୪୬ । ଗୋମତେଶ୍ଵର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି _________ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
Answer:
କର୍ଣ୍ଣାଟକ

C. ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

୧। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଯାଏ ?
Answer:
ଭୂ-ଖୋଦନ ଫଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ କୁହାଯାଏ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?
Answer:
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପାଦାନକୁ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି; ଯଥା – ଅଭିଲେଖ, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରାଜି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ।

୩ । ‘ତାହିକ୍—ଇ—ହିନ୍ଦ୍’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ?
Answer:
‘ତାହିକ୍—ଇ—ହିନ୍ଦ୍’ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ବିଖ୍ୟାତ ଆରବୀୟ ଲେଖକ ଆଲ୍‌ବେରୁଣୀ ଅଟନ୍ତି ।

୪ । ହରିଶେଣ କିଏ ?
Answer:
ହରିଶେଣ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ।

୫ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟ କ’ଣ ?
Answer:
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟ ହେଲା – ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ।

୬ । ସାରନାଥ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା ?
Answer:
ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସାରନାଥ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୭ । କେଉଁ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତ ଓ ରୋମ ମଧ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ?
Answer:
ଐତିହାସିକ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଭାରତ ଓ ରୋମ ମଧ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

୮ | ମୁଦ୍ରା ନ ଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଯାଇଥା’ନ୍ତା ?
Answer:
ମୁଦ୍ରା ନ ଥିଲେ ଇତିହାସ ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ମିନେନ୍ଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଯାଇଥା’ନ୍ତା ।

୯ । ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।
Answer:
କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ‘ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର’ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ।

୧୦ । ଇନ୍‌ସିଂ କିଏ ?
Answer:
ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ଇସିଂ ହୁଏନ୍‌ସାଂଙ୍କ ପରେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।

୧୧ । କେବେ ଏବଂ କିଏ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ?
Answer:
୧୮୩୭ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

୧୨ । କେଉଁ ସମ୍ରାଟ୍‌ଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ?
Answer:
ସମ୍ରାଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୧୩ । କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ?
Answer:
ଗିନାର୍ ଅଭିଲେଖରୁ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ?

୧୪। ଐହୋଲ୍ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ?
Answer:
ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ ।

୧୫ । ମୁଦ୍ରାବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ ?
Answer:
ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୁଦ୍ରାବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ।

୧୬ । ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖ୍ତ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଓ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୭ । ‘କୀର୍ତି କୁମୁଦିନ’ରୁ କେଉଁ ଦେଶର ଶାସକଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ?
Answer:
‘କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ’ରୁ ନେପାଳ ଦେଶର ଶାସନ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ।

୧୮ । ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ବିଭାଗ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ଵ ବିଭାଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ।

୧୯ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣଗରିମା କାହା ମାଧ୍ଯମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ?
Answer:
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣଗରିମା ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ଯମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୦ । ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ?
Answer:
ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ସାତବାହନ ଶାସକ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।

୨୧ । ଅଭିଲେଖ ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
Answer:
ଅଭିଲେଖ ଉପାଦାନକୁ ପାଞ୍ଚଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି; ଯଥା – ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ, ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ, ଧାର୍ମିକ ଅଭିଲେଖ, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଏବଂ ଦାନପତ୍ର ।

୨୨ । ଅପସଡ଼୍ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ ?
Answer:
ଅପସଡ଼୍ ଅଭିଲେଖ ଆଦିତ୍ୟସେନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ ।

୨୩ । ବୟଣାର ସଞ୍ଚ ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ?
Answer:
ବୟଣାର ସଞ୍ଚ ମୁଦ୍ରା ଗୁପ୍ତଯୁଗର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅବନତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ।

୨୪ । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାପାଇଁ କିଏ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ?
Answer:
କଟକ ରାଜବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଉଡ୍ରଦେଶ ରାଜବଂଶାବଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

୨୫ । କେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ତଥ୍ୟରୁ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ମିଳେ ?
Answer:
ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ତଥ୍ୟରୁ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ମିଳେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୬ । କାଶ୍ମୀର ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ?
Answer:
କାଶ୍ମୀର ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ‘ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।

୨୭ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
Answer:
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଛି; ଯଥା – ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ।

୨୮ । ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।

୨୯ । ଚାରିବେଦ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ଚାରିବେଦ ପ୍ରାୟତଃ ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୨୦୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ମଧ୍ଯରେ ବା ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

୩୦ । ‘ମାଳାବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍’ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ?
Answer:
ମହାକବି କାଳିଦାସ ‘ମାଳାବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍’ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି ।

୩୧ । ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ ?
Answer:
ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୩୨ । ଗୌତମପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ କେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ?
Answer:
ଗୌତମପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ।

୩୩ । ଭାରତର ଇତିହାସ ଭାରତ ବାହାରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥ‌ିବା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ?
Answer:
ଭାରତର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଏସିଆ ମାଇନର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୋଘାଜକୋଇ ଲେଖ ଓ ପାରସ୍ୟରେ ଥ‌ିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ।

୩୪ । ‘କୁମାରପାଳ ଚରିତ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
Answer:
ହେମଚନ୍ଦ୍ର ‘କୁମାରପାଳ ଚରିତ’ର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ।

୩୫ । ‘କୁମାରସମ୍ଭବ’ର ରଚୟିତା କିଏ ?
Answer:
କାଳିଦାସ ‘କୁମାରସମ୍ଭବ’ର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ।

୩୬ । ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ।

୩୭ । ଇତିହାସର ରଚନା କେବେ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ଖ୍ରୀ.ପୂ. ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇତିହାସର ରଚନା ହୋଇଥିଲା ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୩୮ । ଇତିହାସ ଲେଖିପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନର ନାମ ଲେଖ ।
Answer:
ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ବୈଦେଶିକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଇତିହାସ ଲେଖିବାପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ ।

୩୯ । ଲିପି ବା ଲେଖରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ?
Answer:
ଲିପି ବା ଲେଖରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିଗାନ, ଶାସନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନୀତିଗତ ଅନୁଶାସନ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ, ଦାନପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

୪୦ । ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ’ଣ ଅଟେ ?
Answer:
ଋଗ୍‌ବେଦ ଭାରତର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ।

୪୧ । ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପାଦାନର ନାମ ଲେଖ ।
Answer:
ଲଳିତଗିରି ଓ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ ।

୪୨ । କେଉଁ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ବହୁଳ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ?
Answer:
ମୌର୍ଯ୍ୟଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ବହୁଳ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୪୩ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ’ଣ କ’’ଣ ?
Answer:
ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ତିନିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ; ଯଥା — ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ।

୪୪ । ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

୪୫ । କେଉଁ ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି, ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କହିବା ବଣ୍ଠିତ ହୋଇଛି ?
Answer:
ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ମନୁସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନୀତି ଶାସକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

୪୬ । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।
Answer:
ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଓ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।

୪୭ । ମେହରୌଲୀ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ?
Answer:
ମେହରୌଲୀ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖରୁ ଗୁପ୍ତବଂଶର ରାଜା ଦ୍ବିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୪୮ । କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ପାଲୁର ବନ୍ଦର ଥ‌ିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ?
Answer:
ଭୌଗୋଳିକ ଟଲେମି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପାଲୁରଠାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

D. ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ।

୧। ଗୁପ୍ତରାଜାମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାମ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ ।
Answer:
ଗୁପ୍ତରାଜାମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ ।

୨। ୬୫୦ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଭାରତରୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
Answer:
୬୪୪ ଖ୍ରୀ.ଅ.ରେ ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଭାରତରୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

୩ । ରୁମିନିଦେଇ ହସ୍ତଲିପି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ।
Answer:
ରୁମିନିଦେଇ ହସ୍ତଲିପି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ।

୪ । ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଚୀନ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ୍ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ହୁଏନ୍‌ସାଂ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।

୫ । ସାମବେଦ ଋଗ୍‌ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ।
Answer:
ଋଗ୍‌ବେଦ ଋଗ୍‌ଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୬ | ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଖୋଦିତ ଛବିରେ ତାଲା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରିଥ‌ିବାରୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ ରାଜା ଥ‌ିବାର ଜଣାପଡ଼େ ।
Answer:
ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଖୋଦିତ ଛବିରେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ ରାଜା ଥୁବାର ଜଣାପଡ଼େ ।

୭ । ‘ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବର’ ଲେଖକ ସାରଳା ଦାସ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
‘ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ’ର ଲେଖକ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ।

୮ । ‘ଲଳିତ ବିସ୍ତାର’ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ।
Answer:
‘ଲଳିତ ବିସ୍ତାର’ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ।

୯ । ‘ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ’ର ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
‘ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ’ର ରଚୟିତା ସାରଳା ଦାସ ଅଟନ୍ତି ।

୧୦ । ‘ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି’ର ରଚୟିତା ତୁଳସୀଦାସ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
‘ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି’ର ରଚୟିତା ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦେବ ଅଟନ୍ତି ।

୧୧। କହୁଣ ‘ରତ୍ନାବଳୀ’ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
Answer:
କହୁଣ ‘ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ’ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୧୨। ‘ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ’ର ରଚୟିତା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
‘ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ’ର ରଚୟିତା ସ୍ଵାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀ ଅଟନ୍ତି ।

୧୩। ‘ତାରିଖ-ଇ-ଫିରୋଜଶାହୀ’ର ଲେଖକ ଫିରୋଜଶାହା ତୁଗଲକ ।
Answer:
‘ତାରିଖ—ଇ–ଫିରୋଜଶାହୀ’ର ଲେଖକ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ୍ ବାରାଣୀ ।

୧୪। ଫାହିୟାନ୍ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ଫାହିୟାନ୍ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।

୧୫ । “ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଜେନେରାଲ୍ ବାପିଷ୍ଟ ମିଶନ୍’’ର ରଚୟିତା ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରୀଭସ୍ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
‘ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଜେନେରାଲ୍ ବାପିଷ୍ଟ ମିଶନ୍’’ର ରଚୟିତା ଜେମ୍ସ ପେଗସ୍ ଅଟନ୍ତି ।

୧୬ । ଫାହିୟାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ‘ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।
Answer:
ହୁଏନ୍‌ସାଂଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ‘ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।

୧୭ । ‘ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍’ ବରାହମିହିର ରଚନା କରିଥିଲେ ।
Answer:
‘ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍’ କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

୧୮। ଭାରତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଦରବାରକୁ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ ।
Answer:
ଭାରତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଆସିଥିଲେ ।

୧୯ । ‘ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା’ ନାଟକ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ ।
Answer:
‘ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା’ ନାଟକ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ ।

CHSE Odisha Class 12 History Chapter 1 Objective Questions in Odia Medium

୨୦ । ‘ତବାକତ୍—ଇ—ନାସିରୀ’ର ରଚୟିତା ଚାନ୍ଦବିବି ଥିଲେ ।
Answer:
‘ତବାକତ୍—ଇ—ନାସିରୀ’ର ରଚୟିତା ମିହାଜ୍-ଉସ୍-ସିରାଜ ଥିଲେ ।

୨୧ । ‘ରତ୍ନାବଳୀ’ର ରଚୟିତା କାଳିଦାସ ଥିଲେ ।
Answer:
‘ରତ୍ନାବଳୀ’ର ରଚୟିତା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ।

୨୨ । ‘ନାଗାନନ୍ଦ’ ନାଟକର ରଚୟିତା କାଳିଦାସ ଥିଲେ ।
Answer:
‘ନାଗାନନ୍ଦ’ ନାଟକର ରଚୟିତା ବାଣଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ।

Leave a Comment