BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Odisha State Board BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo Textbook Exercise Questions and Answers.

BSE Odisha Class 7 English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

BSE Odisha 7th Class English Lesson 6 The Kangaroo Text Book Questions and Answers

Session – 1

I. Pre-Reading

See the picture, which animal do you see in the picture?
(ଛବିଟିକୁ ଦେଖ, ଛବିରେ କେଉଁ ଜୀବର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ?)
Answer:
We see two kangaroos in this picture. We see a baby kangaroo in a pocket of skin on the lower half of the mother kangaroo’s body.

Let’s read the text and know a lot of interesting things about the animal.
(ଚାଲ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମଜାକଥା ଜାଣିବା ।)

Let's read the text and know a lot of interesting things about the animal.

 

II. While-Reading

Text

• SGP-1 (Sense Group Paragraph-1)
• Read paragraphs 1-2 silently and answer the questions that follow.
(ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧-୨କୁ ନୀରବରେ ପାଠ କର ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।)

1. What do we think of when someone talks about Australia ? Kangaroos, of course ! There is an interesting story about how these animals got their names. Captain James Cook was a famous eighteenth century Englishman. When he landed in Australia, he saw a group of strange animals. Pointing to one of them, he asked an Australian native, what it was called. “Kangaroo, “answered the man, which, in his native language, meant “I don’t know” !
2. Kangaroos are marsupials. This means that baby kangaroos are carried by the mother in a pocket of skin, which is on the lower half of her body. And these babies when they are bom, are each only about two centimetres long !

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ :
୧. ଜଣେ କେହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (ଦେଶ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲାବେଳେ ଆମେସବୁ କ’ଣ ଭାବୁ ? ଅବଶ୍ୟ କଙ୍ଗାରୁ ! ଏ ପଶୁର କିଭଳି ନାମକରଣ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ମଜା ଗପ ଅଛି । କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁକ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ଇଂରେଜ ଥିଲେ । ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳେ ବିଚିତ୍ରପଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ‌ିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ସେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହାକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ । ‘କଙ୍ଗାରୁ’ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ହୁଏ, ‘ମୁଁ ଜାଣେନି ।’’
୨. କଙ୍ଗାରୁମାନେ ଥଳିଯୁକ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ । ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ଛୁଆ କଙ୍ଗାରୁମାନେ ମା’ କଙ୍ଗାରୁ ପେଟ ତଳେ ଥ‌ିବା ଥଳିରେ ବୋହି ନିଆଯାଉଥ‌ିବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଛୁଆଗୁଡିକ ଜନ୍ମବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ (ଦୁଇ) ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ହୋଇଥା’ନ୍ତି ।

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Notes And Glossary
of course (ଅଫ କୋର୍ସ) – ଅବଶ୍ୟ
famous (ଫେମସ୍) – ପ୍ରସିଦ୍ଧ
century (ସେଞ୍ଚୁରୀ) – ଶତାବ୍ଦୀ
strange (ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ୍ ) – ଅଜଣା
native (ନେଟିଭ୍) – ବାସିନ୍ଦା
marsupials (ମାର୍ସୁପିଆଲ୍‌) – ଥଳିଯୁକ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ

Comprehension Questions

Question 1.
Which country is famous for Kangaroos?
(କେଉଁ ଦେଶ କଙ୍ଗାରୁ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ?)
Answer:
Australia is famous for kangaroos.

Question 2.
What did Captain James Cook find?
(କ୍ୟାପଟେନ୍ ଜେମ୍‌ସ କୁକ୍ କ’ଣ ଦେଖିଲେ ?)
Ans.
When Captain James Cook landed in Australia, he found a group of strange animals.

Question 3.
What did he want to know?
(ସେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ?)
Answer:
He wanted to know about the name of the strange animals, he found there.

Question 4.
What did the native answer?
( ସ୍ଥାନୀୟ ଅସ୍ଵାସୀଟି କି ଉତ୍ତର ଦେଲା ? )
Answer:
The native of the place answered ‘Kangaroo’.

Question 5.
What does the word ‘Kangaroos’ mean?
(‘କଙ୍ଗାରୁ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?)
Answer:
In their native language ‘Kangaroo’ means “I don’t know”.

Question 6.
Baby kangaroos are carried by?
( ଛୁଆ କଙ୍ଗାରୁମାନେ ଦ୍ଵାରା ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ।)
Answer:
Baby kangaroos are carried by the mother in a pocket of skin.

Question 7.
What does the mother use to carry her babies?
(ମା’ କଙ୍ଗାରୁ ଶିଶୁ କଙ୍ଗାରୁକୁ ବୋହିବାରେ କ’ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ? )
Answer:
The mother kangaroo uses her skin-pocket to carry her babies.

Question 8.
Where is the skin-pocket on her body?
(ତା’ ଦେହର କେଉଁଠାରେ ଚମଡ଼ା-ଥଳିଟି ଥାଏ ?)
Answer:
The skin-packet is on the lower half of her body.

Session – 2

  • SGP-2 (Sense Group Paragraph-2)
  • Read paragraphs 3 and 4 silently and answer the questions that follow.

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩ ଓ ୪କୁ ନୀରବରେ ପାଠ କର ଏବଂ ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।)
3. There are many kinds of kangaroos, and they are all different in size. The wallaby, for example, is only as big as a rabbit. But the great kangaroo, or a forester, is nearly two and a half metres tall and weighs about 90 kilograms.
4. A kangaroo has very large hind legs upon which it stands. It uses its long powerful tail to balance itself when standing. The tail also gives it an extra push when jumping and leaping. Normally, a kangaroo hops from two to three metres with each leap. But when it is in a hurry or in danger, it can hop even six metres. And its tail is very useful in these long hops.

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ :
୩. ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଙ୍ଗାରୁ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ୱାଲାବି ଜାତିର କଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆର ଆକାରର । କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ କଙ୍ଗାରୁ କିମ୍ବା ଏକ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଜାତିର କଙ୍ଗାରୁ ପାଖାପାଖୁ ୨.୫ ମିଟର ଲମ୍ବର ଏବଂ ଓଜନରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ର ହୋଇଥାଏ ।
୪. କଙ୍ଗାରୁର ପଛଗୋଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ । ଠିଆ ହେବାରେ ସେ ତା’ର ଲମ୍ବ ଶକ୍ତ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖୁବାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଡେଇଁବାରେ ବା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନରେ ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ଅଧିକ ଠେଲାବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଆଁରେ | କୁଦାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ଼େଇଁପାରେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତରବରିଆ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିପଦରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଛଅ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଦା ମାରିପାରେ ଏବଂ ତାହାର ଲାଞ୍ଜ ସେପରି ଦୂରବ୍ୟାପୀ କୁଦା ମାରିବାରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ ।

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Notes And Glossary
rabbit (ରାବିଟ୍) – ଠେକୁଆ
nearly (ନିଅରଲି) – ପାଖାପାଖି
weigh – ଓଜନ ହେବା
powerful (ପାୱାରଫୁଲ୍) – ଶକ୍ତିଶାଳୀ
push (ପୁସ୍) – ଠେଲିବା
leap (ଲିପ୍) – ଲମ୍ଫ, ଡିଆଁ
normally (ନର୍ମାଲି) – ସାଧାରଣ ଭାବେ
hop (ହପ୍) – କୁଦା ମାରିବା
hurry – ତରବର
danger (ଡେଞ୍ଜର)

Comprehension Questions

Question 1.
Name two kinds of kangaroos?
(ଦୁଇପ୍ରକାର କଙ୍ଗାରୁର ନାମ କୁହ ।)
Answer:
The name of the two kinds of kangaroos are wallaby and forester.

Question 2.
Wallaby is as big as__________?
(ୱାଲବୀ ସେତେ ବଡ଼ ଯେତେ ————-)
Answer:
Wallaby is as big as a rabbit.

Question 3.
How tall is a forester? It weighs about?
(ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଜାତିର କଙ୍ଗାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ? ତା’ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ———–)
Answer:
The forester is nearly two and a half metres tall. Its weight is about 90 kilograms.

Question 4.
What does a kangaroo do with its hind legs?
(କଙ୍ଗାରୁ ତା’ର ପଛ ଗୋଡ ସାହାଯ୍ୟରେ କ’ଣ କରେ ?)
Answer:
The kangaroo uses its hind legs to stand upon.

Question 5.
Kangaroo has a long and powerful tail. How does it use it ? Read out the sentences as your answer.
(କଙ୍ଗାରୁର ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ । ସେ କିଭଳି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ? ବାକ୍ୟଗୁଡିକୁ ତୁମ ଉତ୍ତର ଭାବେ ପଢ଼ ।)
Answer:
Kangaroo has a long and powerful tail. It uses it to balance itself when standing. The tail also gives it an extra push when jumping and leaping.

Question 6.
What distance does a Kangaroo hop in each leap ? When does a Kangaroo take long hops?
(ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଦାରେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କେତେ ଦୂର ଡିଏଁ ? କେତେବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ ଲମ୍ବ କୁଦାମାନ ମାରେ ? )
Answer:
Normally a kangaroo hops from two to three metres with each leap. The kangaroo takes long hops when it is in a hurry or in danger.

  • SGP-3 (Sense Group Paragraph-3)
  • Read paragraphs 5 & 6 silently and answer the questions that follow.

(ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୫ ଓ ୬କୁ ନୀରବରେ ପାଠ କର ଏବଂ ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।)

5. What do Kangaroos eat ? They eat mainly vegetables. Generally, they live for fifteen years. They often get together in groups called ‘mobs’. Many years ago such mobs used to be made up of thousands of kangaroos. Nowadays, a mob of even one hundred is unusally large.
6. Like a dog or a bear, a kangaroo can be trained to do interesting things. Circus trainers sometimes teach kangaroos to box, using gloves. And these interesting animals often become skilful circus performers.

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ :
୫. କଙ୍ଗାରୁମାନେ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଧାରଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ‘ମୋବ୍‌’ କହନ୍ତି । ବହୁବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କଙ୍ଗାରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯାହାକି ଏକଶହ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ବହତ ଅଟେ ।
୬. କୁକୁର କିମ୍ବା ଭାଲୁ ଭଳି ଗୋଟିଏ କଙ୍ଗାରୁକୁ ବହୁତ ମଜାଳିଆ କାମ ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ । ସର୍କସ୍ ତାଲିମ୍ଦାତାମାନେ ବେଳେବେଳେ କଙ୍ଗାରକୁ ହାତମୁଣା ପିନ୍ଧାଇ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବହୁ ସମୟରେ କୌଶଳୀ ସର୍କସ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥା’ନ୍ତି ।

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Notes And Glossary
mainly (ମେଲି) – ମୁଖ୍ୟତଃ
mobs (ମୋବ୍‌ସ୍) – (ଦଳସବୁ)
nowadays (ନାଓ ଏଡେଜ୍)
bear – ଭାଲୁ
trainer – ପ୍ରଶିକ୍ଷକ
skilful (ସ୍କିଲ୍‌ଫୁଲ୍) – ଦକ୍ଷ

Comprehension Questions

Question 1.
What do kangaroos eat?
( କଙ୍ଗାରୁମାନେ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ?)
Answer:
Kangaroos eat mainly vegetables.

Question 2.
How long do Kangaroos live ?
( କଙ୍ଗାରୁ କେତେକାଳ ବଞ୍ଚ୍ ରହିଥାଏ ? )
Answer:
Kangaroos generally live for fifteen years.

Question 3.
Kangaroos in groups are called.
(ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ କଙ୍ଗାରୁମାନଙ୍କୁ ——— ଡକାୟାଏ)
Answer:
Kangaroos in groups are called ’mobs’.

Question 4.
What is the size of a mob?
(ଗୋଟିଏ ଦଳର ଆକାର କେତେ ?)
Answer:
Many years ago the mobs use to be made up of thousands of kangaroos. Now-a-days, a mob of even one hundred is usually large.

Question 5.
What do trained kangaroos do in circus?
(ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କଙ୍ଗାରୁମାନେ ସର୍କସରେ କ’ଣ କରନ୍ତି ।)
Answer:
The trained kangaroos do many interesting things. The box using gloves and become interesting circus performers.

Session – 3

III. Post Reading

1. Visual Memory Development Technique (VMDT) :

Whole-Text :
How the kangaroo got its name- how baby kangaroos are carried- kangaroos together in a group- kangaroos in circus
Part-Text :
baby kangaroos looking out of the mother’s skin- pocket, large hind legs, tail, mobs, box.

Comprehension Activities

(a) Choose the correct alternative and fill in the blanks.
Question 1.
Kangaroos are usually found in ________________?
(A) America
(B) Africa
(C) Australia
(D) England
Answer:
(C) Australia

Question 2.
Baby Kangaroos are carried by their _____________?
(A) father
(B) mother
(C) brothers
(D) grandfather
Answer:
(B) mother

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Question 3.
The great Kangaroo, forester is nearly metres tall?
(A) one and a half
(B) five and a half
(C) eight and a half
(D) two and a half
Answer:
(D) two and a half

Question 4.
A kangaroo stands on its ______________?
(A) hind legs
(B) all the four legs
(C) forelegs
(D) none of the above
Answer:
(A) hind legs

Question 5.
Kangaroos eat mainly _______________?
(A) fish
(B) vegetables
(C) flesh
(D) fast food
Answer:
(B) vegetables

Question 6.
A group of kangaroos living together are called, a?
(A) herds
(B) crowds
(C) mobs
(D) flocks
Answer:
(C) mobs

Question 7.
Trained kangaroos in circus?
(A) ride bicycles
(B) play in a swing
(C) drive vans
(D) box
Answer:
(D) box

(b) Complete the following diagram using ideas from the help box.

 

Complete the following diagram using ideas from the help box the kangaroo

 

Answer:

Complete the following diagram using ideas from the help box answer the kangaroo

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Session – 4

3. Listening

Your teacher will read out some statements on kangaroos. Some are true others are not true. Write ‘T’ for a ‘true’ statement and ‘NT’ for a ‘not true’ statement in box. (Questions with Answers)
(ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କଙ୍ଗାରୁ ଉପରେ କେତେକ ଉକ୍ତି ପଢ଼ିବେ । କେତେକ ସତ୍ୟ ଓ କେତେକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଉକ୍ତଗଡିକ ସତ୍ୟ ତା’ପାଇଁ କୋଠରି ମଧ୍ୟରେ ‘T’ ଓ ଅସତ୍ୟ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ‘NT’ ଲେଖ ।)
Ans.
(i) The word ‘Kangaroo’ means “I don’t know” in English. (NT)
(ii) The pocket of skin is on the lower half of the mother Kangaroo’s body. (T)
(iii) One hundred to thousand kangaroos live in a mob. (T)
(iv) Kangaroo uses its tail to balance itself when standing. (T)
(v) Kangaroos cannot be trained for the circus. (NT)
(vi) A forester is bigger than a wallaby. (T)
(vii) Kangaroos live for fifty years. (NT)

4. Speaking

Form a pair with your friend. Practice the following question and answer dialogues with him/her.
(ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ଗଠନ କର । ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ତା’ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କର ।)
A: Where are kangaroos mostly found? (କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଧାନତଃ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ? )
B : In Australia (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ) ।
A : What does the word ‘Kangaroo’ mean ? (କଙ୍ଗାରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?)
B : ‘I don’t know’. (ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ।)
A : How long are the baby kangaroos when bom? (ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଶିଶୁ କଙ୍ଗାରୁ କେତେ ଲମ୍ବର ହୋଇଥାଏ ?)
B : Only about two centimeters. (ମାତ୍ର ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ।)
A : How big is a wallaby ? (ୱାଲାବି କେତେ ବଡ଼ ?)
B : As big as a rabit. (ଠେକୁଆ ଭଳି ବଡ଼ ।)
A : When does a Kangaroo hop faster ? (କଙ୍ଗାରୁ କେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର କୁଦା ମାରେ ?)
B : When it is in a hurry or in danger. (ଯେତେବେଳେ ତରବର ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ । )
A : What do Kangaroos eat ? (କଙ୍ଗାରୁମାନେ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ?)
B : Mainly vegetables. (ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ।)
A : What do kangaroos do in circus ? (କଙ୍ଗାରୁମାନେ ସର୍କସରେ କ’ଣ କରନ୍ତି ?)
B : Box. (ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ)
(Change your role after one round is over)

Session – 5

5. Vocabulary

(a) An Englishmen is a person from England. A person born in India is an Indian. He / She is a native of India.
Use a dictionary and find out what the people of these countries are called.
(Question with Answers)

Use dictionary and find out what the people of these countries are called.

Answer:
Australia   : Australian____________________________________
Germany   : German______________________________________
Japan        : Japanese_____________________________________
America    : American____________________________________
Russia       : Russian______________________________________
Holland    : Dutch________________________________________
Switzerland : Swish______________________________________
Denmark   : Dane________________________________________

(b) Match the words in A with their opposite words in B. Write, the serial numbers of A in the boxes of B. (Qns. with Answers)

Match the words in A with their opposite words in B. Write, the serial numbers of A in the boxes of B

Answer:

Match the words in A with their opposite words in B. Write, the serial numbers of A in the boxes of B Answer

(c) The word ‘useful’ is made up of two words- ’use’ and ‘full’. The last T in ‘full’ is dropped when it is added to another word.
Example: handful, faithful, thankful
Some other changes in the spelling will take place.
Example : beauty + full = beautiful
grate + full = grateful

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Join the following words and write them in the space provided. Then check the spelling of the following words with a dictionary.

Sorrow + full : _______________
Spoon + full : _______________
Skill + full : _______________
Hope + full : _______________
Forget +full : _______________
Will + full : _______________

Answer:

Sorrow + full : Sorrowful
Spoon + full : Spoonful
Skill + full : Skillful/Skilful
Hope + full : Hopeful
Forget +full : Forgetful
Will + full : Willful

Session – 6

6. Usage

The wallaby, for example, is as big as a rabbit.
We can also write the sentence as :
The wallaby is big like a rabbit.
‘as big as’ has an equal meaning to ‘big like’
Use ‘as as’ in place of ‘like’ and rewrite the following sentences :

Question (i)
The coconut tree is tall like a palm tree?
Answer:
Coconut is as tall as a palm tree.

Question (ii)
Coconut is white like snow?
Answer:
Coconut is as white as snow.

Question (iii)
A rhino is big like an elephant?
Answer:
A rhino is as big as an elephant.

Question (iv)
The sea is blue like the sky?
Answer:
The sea is as blue as the sky.

Question (v)
The jackal is clever like the fox?
Answer:
The jackal is as clever as a fox.

Question (vi)
A deer doesn’t run fast like a kangaroo?
Answer:
A deer doesn’t run as fast as a kangaroo.

Question (vii)
Gold is not useful like iron?
Answer:
Gold is not as useful as iron.

Session – 7

7. Writing

(a) Write answers to the following questions :

Question (i)
How did Kangaroo get its name?
(କଙ୍ଗାରୁର ନାମକରଣ କିପରି ହେଲା ? )
Answer:
An Englishman, Captain James Cook once landed in Australia. He saw a group of strange animals. He asked one of the natives its name. He said kangaroo. Kangaroo means “I do not know” in his – native langauge. From this the kangaroo got its name.

Question (ii)
How are the baby Kangaroos carried?
(ଶିଶୁ କଙ୍ଗାରୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୋହି ନିଆଯାଏ ?)
Answer:
The mother kangaroo has a pocket of skin on the lower half of her body. Kangaroo carried her baby in her skin-pocket.

Question (iii)
Name the different kinds of Kangaroos. Who is bigger?
(ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଙ୍ଗାରୁର ନାମ କୁହ । କିଏ ଅଧ୍ବକ ବଡ଼ ?)
Answer:
There are different kinds of kangaroos. One is wallbv and other is forester. Forester is bigger than wallaby.

Question (iv)
What does a kangaroo do with its hind legs?
(କଙ୍ଗାରୁ ତା’ର ପଛଗୋଡ଼ରେ କ’ଣ କରେ ?)
Answer:
A kangaroo has very large hinds. He stands upon them.

Question (v)
How is Kangaroo’s tail useful?
(କଙ୍ଗାରୁର ଲାଞ୍ଜ କିପରି ଉପକାରୀ ?)
Answer:
The tail of kangaroo is very useful. It helps kangaroo to balance itself while standing. It also gives an extra push while jumping and leaping.

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Question (vi)
When does a kangaroo hop faster?
( କଙ୍ଗାରୁ କେତେବେଳେ ଜୋରରେ କୁଦା ମାରେ ?)
Answer:
A kangaroo hops faster when it is in a hurry or in danger.

Question (vii)
How many kangaroos live in a group? What do they eat?
( ଗୋଟିଏ ଦଳରେ “ କେତୋଟି କଙ୍ଗାର ରହନ୍ତି ? ସେମାନେ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି ?)
Answer:
Long ago a group of Kangaroos was made up of thousands of kangaroos. Now-a-dav a group of kangaroos is at most consists of one hundred of Kangaroos. They mainly eat vegetables.

Question (viii)
Which kangaroos work in circus? What do they do?
(କେଉଁ କଙ୍ଗାରୁ ସର୍କସ୍‌ରେ କାମ କରେ ? ସେମାନେ କ’ଣ କରନ୍ତି ?)
Answer:
Trained kangaroos work in circus. They do interesting things in circus. Sometimes they box using gloves.

(b) The sentences below are about kangaroos. One part of each sentence is under A and the other part is under B. Put the number in brackets and match them. (Question with Answer)

The sentences below are about kangaroo. One part of each sentence is under A and the other part is under B. Put the number in brackets and match them

Answer:

The sentences below are about kangaroo. One part of each sentence is under A and the other part is under B. Put the number in brackets and match them answer

(c) Now write a paragraph on ‘The Kangaroo’ using the ten sentences you have got.

The Kangaroo
Answer:
Kangaroos live mostly in Australia. Mother kangaroo carries her babies in the pocket of skin on her body. There are many kinds of kangaroos. such as the wallaby and the forester. The forester is bigger than the wallaby. A kangaroo has very large hind legs and.a ions powerful tail. They help him in standing. jumping and leaping. Kangaroos eat mainly vegetables. They live for fifteen years. Kangaroos love to live together in groups. Trained kangaroos do interesting things in the circus.

(d) We read about Captain James Cook in our lesson. Captain Cook was a famous explorer. He was a person who traveled to unknown places to find them out. He was the first man to find out about Australia.
Here are a few sentences about Vasco da Gama, another famous explorer. But the sentences are not in the right order. Arrange them in the correct order and write a paragraph.

  • He took about six months to reach the West Coast of India.
  • The king of Portugal promised him both ships and money for a voyage to India.
  • He lived in Portugal about five hundred years ago.
  • Vasco da Gama was a famous European explorer.
  • So, Vasco da Gama set out for India in 1497.

Answer:
Vasco da Gama
Vasco da Gama was a famous European explorer. He lived in Portugal about five hundred years ago. The king of Portugal promised him both ships and money for a voyage to India. So. Vasco da Gama set out for India in 1497. He took about six months to reach the West Coast to India.

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

8. Mental Talk

Kangaroos are really wonderful and interesting!

9. Let’s Think

Kangaroos love to live together in groups in peace and happiness. Man in the world to-day must practise the law of peaceful co-existence.
We learnt how Kangaroo got its name from a native Australian word. Let us read the following text and know how many words in English came to being.

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo Important Questions and Answers

(A) Choose the right answer from the options.

Question 1.
Who discovered Kangaroo?
(a) James Cook
(b) Columbus
(c) Vasco da Gama
(d) none of these
Answer:
(a) James Cook

Question 2.
The word kangaroo in native language means?
(a) I don’t know
(b) an animal of Australia
(c) Woodland animal
(d) none of these
Answer:
(a) I don’t know

Question 3.
The skin pocket of Kangaroo is _________________?
(a) attached to the body
(b) outside of body
(c) an extra bag she carries always
(d) none of these
Answer:
(a) attached to the body

Question 4.
The great kangaroo weighs?
(a) 50 kgs
(b) 70 kgs
(c) 90 kgs
(d) none of these
Answer:
(c) 90 kgs

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Question 5.
The tail of the kangaroo?
(a) Checks the speed
(b) pulls back
(c) gives an extra push
(d) none of these
Answer:
(c) gives an extra push

Question 6.
When does the Kangaroo is in a hurry it leaps meters?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 10
Answer:
(c) 6

(B) Answer the following questions.

Question 1.
Who discovered Kangaroo first?
Answer:
An English man named, James Cook first discovered Kangaroo in Australia.

Question 2.
How does Kangaroo carry her child?
Answer:
The mother kangaroo has a skin-pocket. When the babies are bom, she carries her babies carefully on her skin-pocket.

Question 3.
How many kinds of Kangaroos are seen? Give examples?
Answer:
Kangaroos are seen of many kinds. The wallaby kangaroo is as big as rabbit. But the forester is the biggest. Their weight is 90 kgs and height is two and half metres.

BSE Odisha 7th Class English Solutions Lesson 6 The Kangaroo

Question 4.
What does a Kangaroo use to balance his body?
Answer:
The kangaroo uses its long powerful tail to balance its body.

Leave a Comment