CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

Odisha State Board CHSE Odisha Class 11 Logic Solutions Unit 5 ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଜୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ Objective Questions.

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଓ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
A. ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର

୧. ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଧାତୁରୂପରୁ ଆସିଅଛି ?
(କ) ଦୃଶ୍
(ଖ) ପଠ
(ଗ) କୃ
(ଘ) କେଉଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ
Answer:
(କ) ଦୃଶ୍

୨. ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ?
(କ) ଯାହାଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ
(ଖ) ଯାହାଦ୍ଵାରା ପଢ଼ାଯାଏ
(ଗ) ଯାହାଦ୍ଵାରା ମନେ ରଖାଯାଏ
(ଘ) ଯାହା ଦ୍ବାରା କରାଯାଏ ।
Answer:
(କ) ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ

୩. ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ‘ଦେଖାଯାଏ’ର ଅର୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ?
(କ) ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ
(ଖ) ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ
(ଗ) ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ
(ଘ) ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ
Answer:
(କ) ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୪, କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ?
(କ) ବନ୍ଧନ
(ଖ) ଲୋଭ
(ଗ) ମାୟା
(ଘ) ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ
Answer:
(ଘ) ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ

୫. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି କ’ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) କୈବଲ୍ୟ
(ଖ) ନିର୍ବାଣ
(ଗ) ମୁକ୍ତି
(ଘ) ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ
Answer:
(ଖ) ନିର୍ବାଣ

୬. ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ କ’ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) କୈବଲ୍ୟ
(ଖ) ନିର୍ବାଣ
(ଗ) ମୁକ୍ତି
(ଘ) ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ
Answer:
(କ) କୈବଲ୍ୟ

୭. ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ କ’ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) କୈବଲ୍ୟ
(ଖ) ନିର୍ବାଣ
(ଗ) ଅପବର୍ଗ
(ଘ) ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ
Answer:
(ଗ) ଅପବର୍ଗ

୮. କାହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କହନ୍ତି ?
(କ) ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର
(ଖ) ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ
(ଗ) ଋଷଭଦେବ
(ଘ) ପାର୍ଶ୍ଵନାଥ
Answer:
(ଖ) ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ

୯. ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ୍ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ?
(କ) ୩
(ଖ) ୪
(ଗ) ୫
(ଘ) ୬
Answer:
(ଖ) ୪

୧୦. ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ?
(କ) ୨
(ଖ) ୩
(ଗ) ୪
(ଘ) ୫
Answer:
(ଗ) ୪

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୧୧. ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ଅଟେ ?
(କ) ସର୍ବଂ ସୁଖ
(ଖ) ସର୍ବଂ ଦୁଃଖ୍ଂ
(ଗ) ଯତ୍ ଅନିତ୍ୟଂ ତତ୍ ଦୁଃଖ୍ଂ
(ଘ) ଅନିତ୍ୟଂ ଅସୁଙ୍ଖ ଲୋକଂ
Answer:
(ଖ) ସର୍ବଂ ଦୁଃଖ୍ଂ

୧୨. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାରେ ଦୁଃଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) ସର୍ବଂ ସୁଖ
(ଖ) ସର୍ବଂ ଦୁଃଖ୍ଂ
(ଗ) ଯତ୍ ଅନିତ୍ୟଂ ତତ୍ ଦୁଃଖ୍ଂ
(ଘ) ଅନିତ୍ୟଂ ଅସୁଙ୍ଖ ଲୋକଂ
Answer:
(ଘ) ଅନିତ୍ୟଂ ଅସୁଙ୍ଖ ଲୋକଂ

୧୩. ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) ସର୍ବଂ ଦୁଃଖ
(ଖ) ଯତ୍ ଅନିତ୍ୟଂ ତତ୍ ଦୁଃଖଂ
(ଗ) ସର୍ବମେଦ ଦୁଃଖ୍ଂ ବିବେକନଃ
(ଘ) ଅନିତ୍ୟଂ ଅସୁଙ୍ଖ ଲୋକଂ
Answer:
(ଗ) ସର୍ବମେଦ ଦୁଃଖ୍ଂ ବିବେକନଃ

୧୪. କିଏ ଜୈନ୍ୟ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ?
(କ) ଋଷଭଦେବ
(ଖ) ପାର୍ଶ୍ଵନାଥ
(ଗ) ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର
(ଘ) ଗୌତମବୁଦ୍ଧ
Answer:
(କ) ଋଷଭଦେବ

୧୫. କାହାକୁ ଜୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ?
(କ) ପାର୍ଶ୍ଵନାଥ
(ଖ) ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର
(ଗ) ଋଷଭଦେବ
(ଘ) ଗୌତମବୁଦ୍ଧ
Answer:
(ଖ) ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର

୧୬. ତୀର୍ଥଙ୍କରର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ?
(କ) ଗୁରୁ
(ଖ) ଶିଷ୍ୟ
(ଗ) ମହାପୁରୁଷ
(ଘ) ଶିକ୍ଷକ
Answer:
(ଗ) ମହାପୁରୁଷ

୧୭. ଜୈନମତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?
(କ) ଦୀନଜାନ ଓ ମହାଜନ
(ଖ) ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗମ୍ବର
(ଗ) ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ
(ଘ) କୌଣସିଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ
Answer:
(ଖ) ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗମ୍ବର

୧୮. ସପ୍ତଭଙ୍ଗନୀୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଅଟେ ?
(କ) ପାଞ୍ଚ
(ଖ) ଛଅ
(ଗ) ସାତ
(ଘ) ଆଠ
Answer:
(ଗ) ସାତ

୧୯. ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ଵାଦଶ ନିଦାନ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ?
(କ) ୧୦
(ଖ) ୧୧
(ଗ) ୧୨
(ଘ) ୧୩
Answer:
(ଗ) ୧୨

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୨୦. ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ?
(କ) ୭
(ଖ) ୮
(ଗ) ୯
(ଘ) ୧୦
Answer:
(ଖ) ୮

୨୧. ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଟି ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି ?
(କ) ସମ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟି
(ଖ) ସମ୍ୟକ୍ ସଂକଳ୍ପ
(ଗ) ସମ୍ୟକ୍ ବାକ୍
(ଘ) ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମାନ୍ତ
Answer:
(ଗ) ସମ୍ୟକ୍ ବାକ୍

୨୩. ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗରେ ସଦାଳାପ ଓ ସଦାଚାରର କଥା କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମାନ୍ତ
(ଖ) ସମ୍ୟକ୍ ଅଜୀବ
(ଗ) ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାୟାମ
(ଘ) ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି
Answer:
(ଖ) ସମ୍ୟକ୍ ଅଜୀବ

୨୪. କେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗକୁ ଶେଷ ମାର୍ଗ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି ?
(କ) ସମ୍ୟକ୍ ଅଜୀବ
(ଖ) ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟାୟାମ
(ଗ) ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି
(ଘ) ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧୀ
Answer:
(ଘ) ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧୀ

B. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର

୧. ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ___________ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ।
Answer:
ଦୃଶ୍

୨. ‘ଦୃଶ୍’ର ଅର୍ଥ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ ।

୩. ‘ଦେଖାଯାଏ’ର ଅର୍ଥ ___________ କୁ ବୁଝାଏ ?
Answer:
ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

୪. ଦର୍ଶନ କହିଲେ ___________ ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ ?
Answer:
ତତ୍ତ୍ବ

୫. ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖର ଆତ୍ୟନ୍ତ୍ରିକ ନିବୃତ୍ତିକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ

୬. ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନରେ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ___________, ___________ ଓ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
(୧) ଆଧ୍ୟାମିକ, (୨) ଆଭୌତିକ, (୩) ଆଦୈବିକ

୮. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ନିର୍ବାଣ

୯. ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
କୈବଲ୍ୟ

୧୦. ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଅପବର୍ଗ

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୧୧. ଅଦ୍ଵୈତବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ଜୀବନ୍ମ କ୍ତାବସ୍ଥା

୧୨. ବେଦରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅମୋଘ, ଶାଶ୍ବତ ନିୟମକୁ ___________ କହନ୍ତି ?
Answer:
ଋତ

୧୩. କର୍ମବାଦର ସାର କଥା ହେଲା ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ ସେହି ଭଳି ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଫଳ

୧୪. କର୍ମବାଦର ସାରକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ___________ ।
Answer:
ସୁଖ

୧୫. କର୍ମବାଦର ସାରକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଫଳ ___________ ।
Answer:
ଦୁଃଖ

୧୬. କର୍ମ ହେଉଛି ___________, ___________ ଓ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
(୧) ସଞ୍ଚ କର୍ମ, (୨) ପ୍ରାରବ୍‌ଧ, (୩) କ୍ରିୟମାଣ

୧୭. ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ___________, ଓ ___________ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
Answer:
ଆସ୍ତିକ, ନାସ୍ତିକ

୧୮. ___________ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ।
Answer:
ଋଷଭଦେବ

୧୯. ___________ ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କହନ୍ତି ।
Answer:
ଋଷଭଦେବ

୨୦. ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅର୍ଥ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ମହାପୁରୁଷ

୨୧. ___________ କୁ ସର୍ବଶେଷ ତୀର୍ଥଙ୍କର କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ବର୍ତମାନ ମହାବୀର

୨୨. ___________ ତୀର୍ଥଙ୍କରକୁ ଜୈନମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କହନ୍ତି ?
Answer:
ବର୍ତମାନ ମହାବୀର

୨୩. ଜୈନ ମତ ___________ ଓ ___________ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ?
Answer:
ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର

୨୪. ___________ ମାନେ କଠୋରବ୍ରତାବଲମ୍ବୀ ଅଟନ୍ତି ।
Answer:
ଦିଗମ୍ବର

୨୫. ___________ ମାନେ ଶ୍ଵେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ।
Answer:
ଶ୍ଵେତାମ୍ବର

୨୬. ___________ ମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରହୁଥ୍ଲେ ।
Answer:
ଦିଗମ୍ବର

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୨୭. ଜୈନ ଦର୍ଶନର ଦୁଇଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ___________ ଓ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଦ୍‌ଦ

୨୮. ସତ୍ ଏବଂ ଅସତ୍, ଭାବ ଓ ଅଭାବ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଧର୍ମକୁ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଅନେକାନ୍ତବାଦୀ ଦର୍ଶନ

୨୯. ___________ ହେଉଛି ଅନେକାନ୍ତବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ ।
Answer:
ସ୍ୱାଦ୍‌ଦ

୩୦. ସ୍ୟାତ୍ରର ଅର୍ଥ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ସମ୍ଭବତଃ ବା ବୋଧ ହୁଏ

୩୧. ___________ ଉପରେ ହିଁ ସପ୍ତଭଙ୍ଗୀନୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।
Answer:
ବ୍ୟାଦ୍‌ବାଦ

୩୨. ସାତ ପ୍ରକାରର ବଚନ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ସପ୍ତଭଙ୍ଗନୀୟ

୩୩. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ___________ ।
Answer:
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ

୩୪. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ___________ ଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି ।
Answer:
ଚାରିଗୋଟି

୩୫. ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ___________ କହନ୍ତି ।
Answer:
ସର୍ବଂଦୁଃଖ

୩୬. ଦ୍ଵିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ___________ କୁହାଯାଏ ।
Answer:
ଦୁଃଖ ସମୁଦୟ

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୩୭. ବୌଦ୍ଧ ମତାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିୟମର ଅପର ନାମ ହେଉଛି ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ପ୍ରତୀତ୍ଵ ସମୁତ୍ୱାଦ

୩୮. ପ୍ରତୀତ୍ୟର ଅର୍ଥ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଏହାକୁ ପାଇ

୩୯. ସମୁଦ୍‌ପାଦର ଅର୍ଥ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଉତ୍ପତ୍ତି

୪୦. ପ୍ରତୀତ୍ୟସମୁଦ୍‌ପାଦର ଅର୍ଥ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଏହାକୁ ପାଇ ଉତ୍ପ

୪୧. ଦ୍ବାଦଶ ନିଦାନର ଅନ୍ୟ ନାମ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଭାବଚକ୍ର ବା ଜରାମରଣ ଚକ୍ର

୪୨. ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ___________ ଅଟେ ।
Answer:
ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ବା ନିର୍ବାଣ

୪୩. ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ___________ କହନ୍ତି ।
Answer:
ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ

୪୪. ପ୍ରଜ୍ଞା ___________ ନାଶ କରେ ।
Answer:
ଅବିଦ୍ୟା

୪୫. ___________ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ଶେଷ ମାର୍ଗ ଅଟେ ।
Answer:
ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧୀ

C. ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

୧. କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଦୃଶ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି ।
Answer:
ଦର୍ଶନ

୨. ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ?
Answer:
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ

୩. ଯାହାଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ, ଜାଣିହୁଏ, ବୁଝି ହୁଏ ବା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଏ, ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
Answer:
ଦର୍ଶନ

୪. କେଉଁ ଦର୍ଶନରେ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଅଛି ।
Answer:
ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନ

୫. ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଦୁଃଖକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
Answer:
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ

୬. ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସର୍ପ ଦଂଶନ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶରଣରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଘଟିଥାଏ ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
Answer:
ଆଧ୍ଭୌତିକ ଦୁଃଖ

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୭. ଅଲୌକିକ ବା ଅପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମାନଙ୍କରୁ ଘଟିଥୁବା ଦୁଃଖକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
Answer:
ଆଦୈବିକ ଦୁଃଖ

୮. ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ପରମପୁରୁଷାର୍ଥ

୯. ସାଂଖ୍ୟଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
କୈବଲ୍ୟ

୧୦. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ନିର୍ବାଣ

୧୧. ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଅପବର୍ଗ

୧୨. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞାବସ୍ଥା

୧୩. କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ସୁଖ ହୋଇଥାଏ ?
Answer:
ଶୁଭ କର୍ମ

୧୪. କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ?
Answer:
ଦୁଷ୍କର୍ମ

୧୫. କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ?
Answer:

୧୬. ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?
Answer:

୧୭. ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଆସ୍ତିକ

୧୮. ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ବାସୀ ତାକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ନାସ୍ତିକ

୧୯. ଜୈନ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ?
Answer:
ଋଷଭଦେବ

୨୦. କାହାକୁ ଜୈନ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଋଷଭଦେବ

୨୧. ତୀର୍ଥଙ୍କରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ’ଣ ଅଟେ ?
Answer:
ଗୁରୁ ବା ମହାପୁରୁଷ

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୨୩. କାହାକୁ ଜୈନ ଦର୍ଶନର ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହନ୍ତି ?
Answer:
ବର୍ତମାନ ମହାବୀର

୨୪. ଜୈନ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?
Answer:

୨୫. କେଉଁ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ ଅଟେ ?
Answer:
ଅନେକାନ୍ତବାଦ

୨୬. କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅନନ୍ତଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ନୟ

୨୭. ସତ୍ ଓ ଅସତ୍, ଭାବ ଓ ଅଭାବ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ବସ୍ତୁଠାରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏହାକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଅନେକାନ୍ତବାଦୀ ଦର୍ଶନ

୨୮. କାହାକୁ ଅନେକାନ୍ତବାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ସ୍ୱାଦ୍‌ଦ

୨୯. ସ୍ୟାତ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ?
Answer:
ସମ୍ଭବତଃ ବା ବୋଧ ହୁଏ

୩୦. ଜୈନ ବ୍ୟାଦ୍‌ବାଦ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ?
Answer:
ସପ୍ତଭଙ୍ଗୀନୟ

୩୧. ଜୈନ ସାତ୍ଵାଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ?
Answer:
ସାତ

୩୨. କିଏ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି ?
Answer:
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ

୩୩. ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ?
Answer:
ଚାରି

୩୪. ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ସର୍ବଂ ଦୁଃଖ

୩୫. ଦ୍ବିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଦୁଃଖ ସମୁଦୟ

୩୬. ଦ୍ଵାଦଶନିଦାନ କେତୋଟି କାରଣ ଦ୍ବାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ ?
Answer:
୧୨

୩୭. ଦ୍ବାଦଶ ନିଦାନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ’ଣ ଅଟେ ?
Answer:
ଜନ୍ମ ମରଣଚକ୍ର ବା ଭବ ଚକ୍ର

୩୮. ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ବା ନିର୍ବାଣ

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୩୯. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ନିର୍ବାଣ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ?
Answer:
ଣାନ୍ତାବସ୍ଥା

୪୦. ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ

୪୧. ଦୁଃଖ ନିରୋଧମାର୍ଗ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ ?
Answer:
ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ

୪୨. କାହାକୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ଶେଷ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ ?
Answer:
ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧୀ

D. ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ ।

୧. ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପଠ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ‘ଦୃଶ୍’ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି । – ଠିକ୍

୨. ଯାହାଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ, ଜାଣିହୁଏ, ବୁଝି ହୁଏ ବା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଯାହାଦ୍ଵାରା ଦେଖାଯାଏ, ଜାଣି ହୁଏ, ବୁଝି ହୁଏ ବା ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଦର୍ଶନ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍

୩. ଦର୍ଶନ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଦର୍ଶନ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶନକୁ ବୁଝାଏ । – ଠିକ୍

୪. ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ନୀତିବାଦୀ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଅଟେ । – ଠିକ୍

୫. ପାଶ୍ଚାଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ପାଶ୍ଚାଦର୍ଶନ ଜଡ଼ବାଦୀ ଅଟେ । – ଠିକ୍

୬. ମାନବ ଜୀବନର ତିନି ଗୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ।
Answer:
ମାନବ ଜୀବନର ଚାରିଗୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି । – ଠିକ୍

୭. ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ଅପବର୍ଗ କହନ୍ତି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ନିର୍ବାଣ କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

୮. ନ୍ୟାୟବୈଶେଷିକରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ନିର୍ବାଣ କହନ୍ତି ।- ଭୁଲ୍
Answer:
ନ୍ୟାୟବୈଶେଷିକରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ଅପବର୍ଗ କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

୯. ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞାବସ୍ଥା କହନ୍ତି ।- ଭୁଲ୍
Answer:
ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ କୈବଲ୍ୟ କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

୧୦. ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ଅପବର୍ଗ କହନ୍ତି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଭଗବଦ୍‌ଗୀତାରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞା କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୧୧. ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ଅପବର୍ଗ କହନ୍ତି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

୧୨. ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ବୀକାର କରିଅଛି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷକୁ ପରମପୁରୁଷାର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ବୀକାର କରିଅଛି ।- ଠିକ୍

୧୩. କମବାଦ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ସୁଖ ଅଟେ । – ଠିକ୍

୧୪. କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଫଳ ସୁଖ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ଅଟେ । – ଠିକ୍

୧୫. କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ୪ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ୩ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । – ଠିକ୍

୧୬. ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ୩ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ୨ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । – ଠିକ୍

୧୭. ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ନାସ୍ତିକ କହନ୍ତି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆସ୍ତିକ କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

୧୮. ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସ ନକରିବାକୁ ଆସ୍ତିକ କହନ୍ତି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ବେଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ନାସ୍ତିକ କହନ୍ତି । – ଠିକ୍

୧୯. ପାର୍ଶ୍ଵନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଋଷଭଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । – ଠିକ୍

୨୦. ଜୈନ ଧର୍ମର ୨୩ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଜୈନ ଧର୍ମର ୨୪ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ । – ଠିକ୍

CHSE Odisha Class 11 Logic Unit 5 Objective Questions in Odia Medium

୨୧. ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ଶେଷ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ । – ଠିକ୍

୨୨. ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିନିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । – ଠିକ୍

୨୩. ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗମ୍ବରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । – ଠିକ୍

୨୪. ଜୈନ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଜୈନ ଦର୍ଶନର ଦୁଇଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି । – ଠିକ୍

୨୫. ଜୈନ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିତ୍ୟସମୁଦ୍‌ଦ ଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗବାଦ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଜୈନ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଓ ବ୍ୟାଦ୍‌ବାଦ । – ଠିକ୍

୨୬. ଜୈନ ସ୍ୟାଦ୍‌ବାଦ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗବାଦର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଓ ଦିଗମ୍ବରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । – ଠିକ୍

୨୮. ସପ୍ତଭଙ୍ଗନୀୟ ଆଠ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ସପ୍ତଭଙ୍ଗନୀୟ ସାତ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । – ଠିକ୍

୨୯. ବର୍ତମାନ ମହାବୀର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । – ଠିକ୍

୩୦. ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚାରିଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛି । – ଠିକ୍

୩୧. ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ବା ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଂଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ । – ଠିକ୍

୩୨. ଦ୍ବିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଂଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଦ୍ବିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ସମୁଦୟ କୁହାଯାଏ । ଠିକ୍

୩୩. ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନିରୋଧମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ବା ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ । – ଠିକ୍

୩୪. ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଦୁଃଖନିରୋଧ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ । – ଠିକ୍

୩୫. ବୌଦ୍ଧ ମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିୟମକୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗବାଦ କୁହାଯାଏ । – ଭୁଲ୍
Answer:
ବୌଦ୍ଧ ମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିତ୍ୟସମୁଦ୍‌ଦ କୁହାଯାଏ । – ଠିକ୍

୩୬. ପ୍ରତିତ୍ୟସମୁଦ୍‌ପାଦକୁ ‘ନିତ୍ୟତାବାଦ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦବାଦ’ର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହନ୍ତି । – ଭୁଲ୍
Answer:
ପ୍ରତିତ୍ୟସମୁଦ୍‌ପାଦକୁ ନିତ୍ଯତାଦାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦବାଦ’ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଏ । – ଠିକ୍

Leave a Comment