BSE Odisha 9th Class History Solutions Book Download Pdf

BSE Odisha Class 9 History & Political Science Solutions Book Pdf Download

BSE Odisha 9th Class History Book Solutions ଇତିହାସ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ : ବିଶ୍ଵର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ଵ ଅଭିମୁଖେ

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ୧୯୪୫ ପରବର୍ତୀ ପୃଥ‌ିବୀ : କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ : ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ

BSE Odisha 9th Class Political Science Book Solutions ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ: ମୌଳିକ ଅଧୂକାର, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ: ମାନବାଧ୍ୟାକାର, ସୂଚନା ଅଧିକାର, ଭାରତର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ : ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ : ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ

BSE Odisha 9th Class Text Book Solutions

Leave a Comment